Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SEISMIC BEHAVIOR OF BREAKWATERS ON LIQUEFIABLE LAYERS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE GEOTECHNICAL ENGINEERING From Case History to Practice In honour of Prof. Kenji Ishihara, İstanbul, Turkey, 17 June 2013, pp.1

Derin Kazılarda Zemin Deformasyonlarının Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi, 01 October 2010

Zemin Çivisi ile Ankrajlı Destek Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği I. Özel Konulu Sempozyumu, Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi, 01 November 2007, vol.1, pp.99-105

Comparison of One and Two Dimensional Site Response Analysis Results for Küçükçekmece Region in Istanbul

4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Greece, 25 - 28 June 2007, vol.1

Evaluation of Küçükçekmece Region with Respect to Soil Amplification

16 th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, Japan, 12 - 16 September 2006, vol.4, no.1, pp.2667-2672

Yüksek Su Muhtevasına Sahip Zeminler Üzerinde Geotekstil Örtü Davranışı

Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2004, vol.1, pp.107-115

Zonation of Küçükçekmece Region with Respect to Liquefaction Susceptibility of Soil Conditions

6 th International Conference on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2004, vol.3, pp.1603-1611

Küçükçekmece Sefaköy Yerleşim Bölgelerinin Depremselliği Üzerinde Yerel Zemin Koşullarının Etkisi

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 October 2003, vol.2, pp.723-735

Determination of Deformations in Soft Soils with a Coupled Analysis Alibey Dam Case History

Fifteenth International Conference on Soil mechanics and Geotechnical Engineering, İstanbul, Turkey, 27 - 31 August 2001, vol.1, pp.471-474

Crust Formation in Disposed Dredgings

Proc. of Soft Ground Tecnology Conference, Noorwijkerhout, Netherlands, 28 May - 02 June 2000, vol.1, pp.399-409

Killi Zeminlerin Konsolidasyonu için Gerilme Deformasyon İlişkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Müh. 7. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 1998, pp.91-100

Alibey Barajı Temel Zemininin Deformasyon Analizi (In Turkish)

Su Yapılarında Karşılaşılan Zemin Mekaniği Problemleri Sempozyumu DSİ, Balıkesir, Turkey, 01 January 1998, pp.21-38

Alibey Barajı Altında Meydana Gelen Oturmaların Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Müh. 6. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 October 1996, vol.1, pp.157-168

Yol İnşaatında Geotekstil Kullanımının Taşıma Gücü Üzerine Etkisi Hakkında Bir Model Deney Araştırması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dördüncü Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 1992, vol.2, pp.64-72

Numerical and Physical Modeling of Liquefaction Mechanisms in Layered Sands

Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV-GEESD IV, United States Of America, pp.11

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

23

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals