Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prefabrik Düşey Drenlerin (PDD) Boşaltma Kapasitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

TMMOB Teknik Dergi, cilt.24, ss.6529-6557, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Staged construction and settlement of a dam founded on soft clay

JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, cilt.133, ss.1003-1016, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SEISMIC BEHAVIOR OF BREAKWATERS ON LIQUEFIABLE LAYERS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE GEOTECHNICAL ENGINEERING From Case History to Practice In honour of Prof. Kenji Ishihara, İstanbul, Türkiye, 17 Haziran 2013, ss.1

Comparison of One and Two Dimensional Site Response Analysis Results for Küçükçekmece Region in Istanbul

4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Yunanistan, 25 - 28 Haziran 2007, cilt.1

Evaluation of Küçükçekmece Region with Respect to Soil Amplification

16 th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, Japonya, 12 - 16 Eylül 2006, cilt.4, no.1, ss.2667-2672

Yüksek Su Muhtevasına Sahip Zeminler Üzerinde Geotekstil Örtü Davranışı

Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2004, cilt.1, ss.107-115

Zonation of Küçükçekmece Region with Respect to Liquefaction Susceptibility of Soil Conditions

6 th International Conference on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, cilt.3, ss.1603-1611

Küçükçekmece Sefaköy Yerleşim Bölgelerinin Depremselliği Üzerinde Yerel Zemin Koşullarının Etkisi

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2003, cilt.2, ss.723-735

Determination of Deformations in Soft Soils with a Coupled Analysis Alibey Dam Case History

Fifteenth International Conference on Soil mechanics and Geotechnical Engineering, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2001, cilt.1, ss.471-474

Crust Formation in Disposed Dredgings

Proc. of Soft Ground Tecnology Conference, Noorwijkerhout, Hollanda, 28 Mayıs - 02 Haziran 2000, cilt.1, ss.399-409

Killi Zeminlerin Konsolidasyonu için Gerilme Deformasyon İlişkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Müh. 7. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 1998, ss.91-100

Alibey Barajı Temel Zemininin Deformasyon Analizi

Su Yapılarında Karşılaşılan Zemin Mekaniği Problemleri Sempozyumu DSİ, Balıkesir, Türkiye, 01 Ocak 1998, ss.21-38

Alibey Barajı Altında Meydana Gelen Oturmaların Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Müh. 6. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Ekim 1996, cilt.1, ss.157-168

Yol İnşaatında Geotekstil Kullanımının Taşıma Gücü Üzerine Etkisi Hakkında Bir Model Deney Araştırması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dördüncü Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 1992, cilt.2, ss.64-72

Derin Kazılarda Zemin Deformasyonlarının Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi

Numerical and Physical Modeling of Liquefaction Mechanisms in Layered Sands

Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV-GEESD IV, Amerika Birleşik Devletleri, ss.11

Zemin Çivisi ile Ankrajlı Destek Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği I. Özel Konulu Sempozyumu, Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi, cilt.1, ss.99-105