Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2012 ICAAA2012 International Conference On Applied Analysis And Algebra

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 XIII. Ulusal Mekanik Kongresi

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2002 XII. Ulusal Mekanik Kongresi, 10-14 Eylül

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2001 Eighth Annual International Conference on Composites Engineering

  Katılımcı

  Canary Islands, İspanya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 102

h-indeksi (WOS): 4