Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dynamic interaction of a prestressed nonlinear elastic layer and a half-plane

INTERNATIONAL APPLIED MECHANICS, cilt.40, ss.1056-1063, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The influence of the third order elastic constants to the generalized Rayleigh wave dispersion in a pre-stressed stratified half-plane

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE, cilt.41, ss.2047-2061, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An irrational function approach for exponential calculations and exponential function graphs

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling ICAAMM19, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Mart 2019, ss.234

An Irrational function proposal for logarithm calculation

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling ICAAMM18, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Temmuz 2018, ss.234

Ön gerilmeli tabaka ile örtülmüş yarı düzlemde boyuna dalga yayılması

XII. Ulusal Mekanik Kongresi, Konya, Türkiye, 10 Eylül 2001, ss.709-717

Longitudinal wave propagation in half plane covered with pre-stressed layer

Eighth Annual International Conference on Composites Engineering, Canary Islands, İspanya, 05 Ağustos 2001, ss.707-708