Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Role of Graphs in Environmental Disclosures: An Empirical Evidence From Turkey

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal,, vol.22, pp.12-27, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure by Turkish Insurance Companies

Çağ University Journal of Social Sciences, vol.17, no.1, pp.53-64, 2020 (International Refereed University Journal)

Başarılı ve Uzun Ömürlü Aile Şirketlerinin Yol Haritası: Aile Anayasası

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.17, pp.39-55, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sustainability reporting in airlines industry: evidence from Turkey

International Journal of Sustainable Aviation, vol.4, pp.114, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

How University Reputation Practices and Reputation Perceptions Are Related?

Kafkas İİBF Dergisi, vol.8, no.15, pp.19-24, 2017 (National Refreed University Journal)

Factors influencing the Accounting Profession Career choice: Evidence from in an emerging economy

International Journal of Critical Accounting, vol.6, pp.147-165, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

How accounting and accountants may contribute in sustainability

Social Responsibility Journal, vol.10, pp.246-267, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Corporate Reporting on the Internet An Investigation on Turkish ListedCompanies

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.36, pp.251-274, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

An empirical research about whistleblowing behavior in accounting context

Journal of Accounting and Organizational Change, vol.10, pp.229-243, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

An Investigation Turkish Business and Economics Students’ Perceptions of Corporate Social Responsibility

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU), vol.5, no.30, pp.69-80, 2012 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve Muhasebe Mesleği İlişkisi

MALİ ÇÖZÜM, no.112, pp.133-160, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU), vol.5, no.1, pp.41-68, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Relationship between Working Capital Management and Profitability Evidence from an Emerging Market

International Research Journal of Finance and Economics, no.62, pp.61-67, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Insider Trading From the Perspectives of Justice and Virtue Ethics

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.29, no.2, pp.513-526, 2010 (National Refreed University Journal)

Insider Trading from the Perspectives of Two Ethical Theories: Utilitarianism and Kant’s Approach

International Journal of Business and Management Studies, vol.2, no.1, pp.1-8, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Working Capital Management on Profitability The Case for Selected Companies in the Istanbul Stock Exchange 2005 2008

International Journal of Economics and Finance Studies, vol.2, no.2, pp.47-54, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

Maliye ve Finans Yazıları, pp.105-134, 2009 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Mesleğinde Etik Algısı ve Etik Dışı Davranışlarla İlişkisi: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.8, no.32, pp.175-184, 2009 (Other Refereed National Journals)

Internet Bankacılığını Kullanma Kararını Etkileyen Faktörler: Türk Banka Müşterileri Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, no.1, pp.133-154, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bankacılıkta Elektronik Dağıtım Kanallarının Önemi: Banka Çalışanlarının ve Müşterilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.8, no.30, pp.9-17, 2008 (Other Refereed National Journals)

Sanayi İşletmelerinde Değer Tabanlı Yönetim Uygulamaları

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.10, no.2, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Corporate Culture in Integrated Reporting

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2019, pp.1-2

Green Human Resource Management (GHRM) and Environmental Sustainability of Companies

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2019, pp.1-2

Sustainability Disclosures and Impression Management on Social Media

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, pp.1-2

Readibility of Corporate Reports and Impression Management

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, pp.1-2

Sustainability Reporting in Turkish Aviation Sector

International Symposium on Sustainable Aviation 2017, 10 - 13 September 2017

Mezun Bakış Açısıyla Üniversitenin İtibar Uygulamaları

4. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 17 March 2016

Board Composition, Board Independence and Corporate Governance: An Emerging Market Perspective

Third International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Nevşehir, Turkey, 07 June 2011, pp.40-51

Certified Public Accountants Perceptions of Corporate Social Responsibility: Empirical Evidences from Turkey

Third International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Nevşehir, Turkey, 07 June 2011, pp.245-255

An Investigation of Ethical Decision Making of Accounting Profession in Turkey

Third International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Nevşehir, Turkey, 07 June 2011, pp.314-327

An Empirical Study on Job Involvement and Motivational Needs of Accountants

Eurasia Business and Economics Society (EBES) 2011 Conference, İstanbul, Turkey, 01 June 2011, pp.159-178

Analysis Of Intellectual Capital Performance In Turkish Banking Sector

Third International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 13 June 2007, pp.205-228

Writing Styles of CEO Statements in Sustainability Reports

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017, pp.1036-1042

Books & Book Chapters

Covid- 19 Sürecinin İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisi - Teknoloji Sektörü

in: Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Nalan Akdoğan,Prof. Dr. Deniz Umut Doğan,Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.574-607, 2021

Kontroller Üzerinde Yapılan Testler ve İşlemlerin Maddi Doğrulama Testleri İçin Denetim Örneklemesi (Bölüm 15)

in: Auditing and Assurance Services, Global Edition, Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, New York, pp.482-523, 2021

Satış ve Tahsilat Döngüsünün Denetimi: Kontroller Üzerinde Yapılan Testler ve İşlemlerin Maddi Doğruluk Testleri (Bölüm 14)

in: Auditing and Assurance Services, Global Edition, Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, New York, pp.446-481, 2021

Sera Gazı Beyanlarına Yönelik Güvence Denetimleri: ISAE 3410 Sera Gazı Güvence Denetim Standardı

in: Güvence Hizmetleri Standartları: Teori ve Uygulamalı (Uluslararası Standartlarla Uyumlu), Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu,Prof. Dr. Serap Sebahat Yanık, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Climate Change Disclosures in Different Cultures: A Study of Sustainability Reports

in: The Palgrave Handbook of Corporate Sustainability in the Digital Era, Seung Ho Park,Maria Alejandra Gonzalez-Perez,Eliete Floriani, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.1, 2020

Diversity Management in Sustainability Reports: A Case Study From Turkey

in: Diversity within Diversity Management, Andri Georgiadou, Maria Alejandra Gonzalez-Perez, Miguel R. Olivas-Lujan, Editor, Emerald Publishing, -, 2019

Reputation Indicators of Participating Companies to UN Global Compact

in: Sustainability and Social Responsibility of Accounting Global Systems: A Global Approach, Çalıyurt, Kıymet Tunca, Said, Roshima, Editor, Springer, -, 2018

UN Global Compact and Code of Conduct: The Case of Turkey

in: Regulations and Applications of Ethics in Business Practice, Özsözgün Çalışkan, Editor, Springer, pp.295-309, 2018

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve Sürdürülebilirlik Raporlaması

in: İşletmelerde Finansal Olmayan Verilerin Raporlanması, Selvi, Yakup, Editor, Türkmen, pp.89-137, 2017

Inseparable Parts of Sustainability: Business, Climate Change and Integrated Reporting

in: Advances in Sustainability and Environmental Justice, Leonard, Liam, Gonzalez-Perez, Maria-Alejandra, Editor, Emerald, -, pp.25-44, 2016

Sera Gazı Yönetim Sisteminin Tamamlayıcısı Olarak Uluslararası Sera Gazı Güvence Denetimi Standardı (ISO 14064-1-2-3/ISAE 3410)

in: Muhasebe ve Finansta Güncel Konular: Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına, Kıymet Tunca Çalıyurt, Editor, Trakya Üniversitesi, Edirne, pp.204-2019, 2016

Company Policies to Adapt Climate Change Plan: A Case Study on Turkey

in: Climate Change and the 2030 Corporate Agenda for Sustainable Development, Gonzalez-Perez, Maria Alejandra, Leonard, Liam, Editor, Emerald Group Publishing Limited, pp.159-175, 2016

How UN Global Compact Can Contribute Corporate Accountability and Sustainability?

in: The UN Global Compact Fair Competition and Environmental and Labour Justice in International Markets Advances in Sustainability and Environmental Justice, Maria Alejandra Gonzalez-Perez , Liam Leonard, Editor, Emerald Group Publishing Limited, pp.17-36, 2015

Ethical Dilemmas and Decision Making In Accounting

in: Corporate Governance: An International Perspective, Idowu, Samuel O., Caliyurt, Kiymet Tunca, Editor, Springer, pp.241-252, 2014

Differences in Reputation Measurement between Companies and Nonprofit Organizations

in: Corporate Reputation in Theory and Practice, Orhan SAMAST, Banu BAYBARS HAWKS, Editor, İtibar Yönetimi Enstitüsü, 2014

Corporate Sustainability and Corporate Reputation: an Analysis of Capital's Most Admired Companies of Turkey

in: INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES ON REPUTATION MANAGEMENT, Banu Baybars-Hawks,Orhan Samast, Editor, Reputation Management Institute, Ankara, pp.65-77, 2013