Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

‘‘Sürdürülebilir Kentsel Planlama İçin Yeşil Altyapı: İstanbul’un Kentsel Yeşil Altyapı Unsurlarının Belirlenmesi’’.

International Conference on Sustainable Cities and Urban Landscape (ICSULA 2022)., Konya, Turkey, 26 - 27 October 2022, pp.366-380

‘‘Bölgelerarası Yeşil Altyapı Politikalarının Tartışılması’’

International Conference on Sustainable Cities and Urban Landscape (ICSULA 2022), Konya, Turkey, 26 - 27 October 2022, pp.348-365

The Role Of Socıal Impact Assessment In The Urban Transformatıon Process

IArcSAS 1st International Architectural Sciences and Applications Symposium, Isparta, Turkey, 27 - 29 October 2021, vol.1, pp.1328-1357

Kamusal Sanat, Kamusal Mekân ve Planlama İlişkisi Üzerine Çözümleyici Bir İnceleme

26. KENTSEL TASARIM VE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU - Kentsel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar / Uygulamalar, İstanbul, Turkey, 24 May 2018, pp.112-138

An Empirical Study on Nature Conservation and Economic Development Paradox of Sustainability

4th International Conference on Sustainable Development, Athens, Greece, 11 - 15 April 2018, pp.62 Sustainable Development

An Evaluation of Integrated Coastal Zone Management Plan Practices in the Turkish Case

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS 2017, Praha, Czech Republic, 12 - 16 June 2017, vol.1, no.1, pp.754

Doğa Koruma Alanları Arazi Kullanım Kararlarının Belirlenmesinde Analitik Yöntem Olarak Eşik Analizi

2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 November 2015, pp.301-321 Sustainable Development

Planlama VII

YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü EĞİTİM PROGRAMI REVİZYON ÇALIŞMALARI, 01 June 2012

Planlama 7

Planlama Eğitiminde 25 Yıl, İstanbul, Turkey, 01 January 2009, vol.1, pp.103-112

Attempts for Unoccupied Historical Urban Fabric Related to Spatial Organization, Solutions for Ayvalık Conservation Area

Proceedings of SHH07 International Symposium Studies on Historical Heritage, 17 - 21 September 2007, pp.221-228

Doğayla Uyumlu Yerleşme Kültüründe Yaşanan Erozyon: Gökçeada Örneği

Eko-Teknolojiler ve Ekolojik Yerleşimler, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2005, pp.26-41

Regeneration of the Urban Space in the Globalization Process: İstanbul

Global Places, Local Spaces Planning Research Conference, London, United Kingdom, 5 - 07 April 2006, pp.38

Sustaining the Local Values Against the Challenge of Globalization: An Ecological Approach For İstanbul – Ömerli Watershed

Global Places, Local Spaces Planning Research Conference, London, United Kingdom, 5 - 07 April 2006, pp.46

Probleme der Raumplanung in der Türkei und die Notwendigkeit einer ökologischorientierten Regionalplanung

Das Europäische Landschaftsabkommen und die Türkei, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2002, pp.146-150

Planlamada Ekolojik Yaklaşımın Tarihsel Süreçte Gelişimi

Doktora İletişim Platformu,, İstanbul, Turkey, 5 - 06 June 2003

Planlamada Ölçekler Hiyerarşisi Bağlamında Peyzaj Plancısının Yeri

Peyzaj Eğitimini Yeniden Düşünmek , İstanbul, Turkey, 01 March 2002, pp.9-11

Gökçeada Örneği Özelinde Ekolojik Temelli Mekan Organizasyonu

Ulusal Ege Adaları 2001 Toplantısı , Çanakkale, Turkey, 10 - 11 August 2001, pp.48-59

Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekolojik Planlama

2000 GAP - Çevre Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 16 - 18 October 2000, vol.1, pp.357-372