Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 2008 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 2004 - 2008 Araştırma Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 2000 - 2004 Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

Verdiği Dersler

 • Lisans Planlama 4

 • Lisans Şehir ve Planlama 2

 • Yüksek Lisans Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Lisans Integrated Coastal Zone Management in Urban Planning

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans Planlama Kuram ve Teknikleri

 • Yüksek Lisans Kaynak Analizi 2

 • Lisans Bitirme Çalışması

 • Lisans Şehir ve Planlama 1

 • Lisans Planlama 8

 • Yüksek Lisans Planlama, Kentsel Dönüşüm ve Uygulama İlişkileri

 • Lisans Planning 7

 • Yüksek Lisans Planlama, Tasarım ve Uygulama İlişkileri

 • Lisans Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri