Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Planning and Sustainability Trajectories in a Rapidly Growing Metropolis: Istanbul

Open House International, cilt.36, ss.107-122, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Integrated Coastal Zone Management Plan Practices in the Turkish Case

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, cilt.245, ss.62032, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Uludağ Milli Parkı Doğal Eşiklerinin Belirlenmesi

Ormancılık Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.50-61, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The next wave of sustainable planning: Green neighbourhood assessment systems

International Journal of Environment and Sustainable Development, cilt.13, ss.109-125, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kamusal Sanat, Kamusal Mekân ve Planlama İlişkisi Üzerine Çözümleyici Bir İnceleme

26. KENTSEL TASARIM VE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU - Kentsel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar / Uygulamalar, İstanbul, Türkiye, 24 Mayıs 2018, ss.112-138

An Empirical Study on Nature Conservation and Economic Development Paradox of Sustainability

4th International Conference on Sustainable Development, Athens, Yunanistan, 11 - 15 Nisan 2018, ss.62

An Evaluation of Integrated Coastal Zone Management Plan Practices in the Turkish Case

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS 2017, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 Haziran 2017, cilt.1, no.1, ss.754

Doğa Koruma Alanları Arazi Kullanım Kararlarının Belirlenmesinde Analitik Yöntem Olarak Eşik Analizi

2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Kasım 2015, ss.301-321

Planlama VII

YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü EĞİTİM PROGRAMI REVİZYON ÇALIŞMALARI, 01 Haziran 2012

Planlama 7

Planlama Eğitiminde 25 Yıl, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2009, cilt.1, ss.103-112

Attempts for Unoccupied Historical Urban Fabric Related to Spatial Organization, Solutions for Ayvalık Conservation Area

Proceedings of SHH07 International Symposium Studies on Historical Heritage, 17 - 21 Eylül 2007, ss.221-228

Doğayla Uyumlu Yerleşme Kültüründe Yaşanan Erozyon: Gökçeada Örneği

Eko-Teknolojiler ve Ekolojik Yerleşimler, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2005, ss.26-41

Regeneration of the Urban Space in the Globalization Process: İstanbul

Global Places, Local Spaces Planning Research Conference, London, İngiltere, 5 - 07 Nisan 2006, ss.38

Sustaining the Local Values Against the Challenge of Globalization: An Ecological Approach For İstanbul – Ömerli Watershed

Global Places, Local Spaces Planning Research Conference, London, İngiltere, 5 - 07 Nisan 2006, ss.46

Probleme der Raumplanung in der Türkei und die Notwendigkeit einer ökologischorientierten Regionalplanung

Das Europäische Landschaftsabkommen und die Türkei, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2002, ss.146-150

Planlamada Ekolojik Yaklaşımın Tarihsel Süreçte Gelişimi

Doktora İletişim Platformu,, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Haziran 2003

Planlamada Ölçekler Hiyerarşisi Bağlamında Peyzaj Plancısının Yeri

Peyzaj Eğitimini Yeniden Düşünmek , İstanbul, Türkiye, 01 Mart 2002, ss.9-11

Gökçeada Örneği Özelinde Ekolojik Temelli Mekan Organizasyonu

Ulusal Ege Adaları 2001 Toplantısı , Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ağustos 2001, ss.48-59

Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekolojik Planlama

2000 GAP - Çevre Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2000, cilt.1, ss.357-372