Paylaşımlar ve Duyurular

GÜNCELLEME-ED2 YILİÇİ 2 SINAV KONULARI
Duyuru
21.11.2019 - Devam Ediyor

Sevgili öğrenciler,

Akım aynaları konusu yıliçi 2 sınavına dahil değildir.

Sınava dahil olan konular: Fark kuvvetlendiricileri, ayrık elemanlarla tasarlanan temel opamp devreleri, geri besleme için blok şema ile işlenen konular ve kazanç duyarlığı.

Ayrık elemanlarla tasarlanan temel opamp devrelerinde OE, OC, OB, OS, OD ve OG yapılardan birkaçı kullanılabileceği için bu yapıların kazanç ve giriş direnci hesabı bilinmelidir.

ED2 YILİÇİ 2 SINAV KONULARI
Duyuru
20.11.2019 - Devam Ediyor

Sevgili öğrenciler,

Akım aynaları konusu yıliçi 2 sınavına dahil değildir.

Sınava dahil olan konular: Fark kuvvetlendiricileri, ayrık elemanlarla tasarlanan temel opamp devreleri ve geri besleme için blok şema ile işlenen konular.  

Ayrık elemanlarla tasarlanan temel opamp devrelerinde OE, OC, OB, OS, OD ve OG yapılardan birkaçı kullanılabileceği için bu yapıların kazanç ve giriş direnci hesabı bilinmelidir.

ED2 GERİ BESLEME1
Ders Notu
18.11.2019 - Devam Ediyor
ED2 YILİÇİ1 NOTLARI HAKKINDA
Duyuru
15.11.2019 - Devam Ediyor

Sevgili öğrenciler,

Elektronik Devreler 2 dersinin 1. yıliçi sınav notları USIS'e kaydedilmiştir. Dersi alan yüksek lisans öğrencileri sınav notlarını laleozyilmaz@gmail.com adresine e-posta göndererek öğrenebilirler. 

DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU HAKKINDA FAKÜLTE KURUL KARARI
Duyuru
7.11.2019 - Devam Ediyor

Sevgili öğrenciler,

Üniversitemiz Senatosu'nun 17.10.2019 tarih ve 2019/07 sayılı toplantısında  "Öğrencinin devamını sağladığı ancak başarısız olduğu derslerinde devam şartının aranıp aranmayacağı konusu, dersin bağlı bulunduğu Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır" şeklinde bir karar çıkmıştır.

Konuya ilişkin olarak Fakülte Kurulu tarafından alınan karar aşağıda yer almaktadır.

--Sadece teori ve teori/uygulama içeren derslerde, öğrenci ilgili ders için öğrenim süresi boyunca bir kere devam şartını sağlamışsa, tekrardan alacağı ders için devam zorunluluğu aranmayacaktır. 
--Sadece laboratuvar kısmından oluşan ya da laboratuvar içeren derslerde öğrencinin devam zorunluluğu bulunmaktadır. 
--Bitirme Çalışması, Mühendislik Tasarımı ve Çok Disiplinli Tasarım gibi proje derslerinde öğrencinin devam zorunluluğu bulunmaktadır.

4 KASIM PAZARTESİ GÖRÜŞME SAATİ HAKKINDA
Duyuru
4.11.2019 - Devam Ediyor

Sevgili öğrenciler, 

4 Kasım Pazartesi günü görüşme saati olan 13.00-14.00 saatleri arasında odamda bulunamayacağım. O nedenle örnek sorular için anlamadığınız yerler varsa laleozyilmaz@gmail.com adresine mail yollayarak sorabilirsiniz.

ED2 FARK KUVVETLENDİRİCİSİ ÖRNEK SORU
Ders Notu
30.10.2019 - Devam Ediyor
ED2 ÖDEV1 NOTLARI HAKKINDA
Duyuru
25.10.2019 - Devam Ediyor

Sevgili öğrenciler,

Elektronik Devreler 2 dersinin 1. ödev notları USIS'e diğer başlığı altında kaydedilmiştir. Daha sonra verilecek olan 2. ödev notlarınız ödev başlığı altında sisteme kaydedilecektir.

Dersi alan yüksek lisans öğrencilerinin ödev notlarını GSIS'e kaydetmek için bir bölüm bulunmadığından yüksek lisans öğrencileri laleozyilmaz@gmail.com adresine e-posta göndererek ödev notlarını öğrenebilirler. 


ED2 ÖRNEKLER1
Ders Notu
21.10.2019 - Devam Ediyor

Sevgili öğrenciler, 23 Ekim Çarşamba günü ekteki iki örneği inceleyerek derse geliniz. Anlamadığınız yerler olursa derste sorabilirsiniz. Derste bu örnekler dışında başka örnekler çözülecektir. 

ED2_ÖRNEKLER1.pdf Creative Commons License

ED2 ÖDEV 1
Ödev
13.10.2019 - Devam Ediyor

Ödevleriniz, 21.10.2019 Pazartesi günü ders saati içerisinde ilgili öğretim üyesine teslim edilecektir. Öğrencilerin ödev tesliminde aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

·         Ödev kapak sayfası ödeve eklenecektir ve ödevler çıktı halinde teslim edilecektir.

·         E-posta üzerinden ödev teslimi yapılmayacaktır.

·         Teorik hesaplama kısımlarının okunaklı olması notlandırma açısından önemlidir.

·         Simülasyon çıktıları arka plan beyaz olacak şekilde düzenlenmelidir.

·         Ödev sayfalarının zımba ile birleştirilmesi gerekmektedir.

 

21.10.2019 Pazartesi günü ders saati içerinde teslim sağlayamayan öğrencilerin ödevleri, 23.10.2019 Çarşamba günü ders saati içerisinde geç teslim olarak kabul edilecek ve 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu tarihten sonra ödev kabul edilmeyecektir.

 

ED2_ODEV1_2019.pdf Creative Commons License

ED2_23 EYLÜL 2019 TARİHLİ DERS HAKKINDA
Duyuru
21.09.2019 - Devam Ediyor

23 EYLÜL 2019  SAAT: 12:00' DE EEF DEKANLIK TOPLANTISI OLDUĞU İÇİN DERSİN İLK SAATİ YAPILACAKTIR.

ED2_GRUP:1 SINIF DEĞİŞİKLİĞİ
Duyuru
16.09.2019 - Devam Ediyor

Elektronik Devreler 2 dersinin 1. grubuna ait derslik B151 olarak değiştirilmiştir.

YTÜ SINAV YÖNERGESİ
Diğer
14.09.2019 - Devam Ediyor
LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
Duyuru
14.09.2019 - Devam Ediyor
EE_FP0 PROGRAMMING MANUAL
Diğer
13.02.2019 - Devam Ediyor
EE_DERS BİLGİ FORMU
Diğer
12.02.2019 - Devam Ediyor
CV_LALE ÖZYILMAZ
Diğer
7.10.2017 - Devam Ediyor