Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Augmented Reality Based Simulation of Some Basic Electrical Circuits Which Requires Oscilloscope for Analysis without Hardware

JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, cilt.29, ss.1-11, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Hybrid data compression and optical cryptography with orthogonal matching pursuit

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, ss.131-139, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Comparative Study on Computerised Diagnostic Performance of Hepatitis Disease Using ANNs

Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

ROC analysis for fetal hypoxia problem by artificial neural networks

Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reduction of complexity in conic section function neural network

KYBERNETES, cilt.32, ss.540-547, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dimensionality reduction in conic section function neural network

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, cilt.27, ss.675-683, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of neural algorithms for function approximation

Pakistan Journal of Applied Sciences, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perspektif Yaklaşımı ile Çalışma ve Depolama Alanında Hareket Takibi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.215-223, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DNA Microarray Gene Expression Data Classification Using SVM, MLP, and RF with Feature Selection Methods Relief and LASSO

Süleyman Demirel Ãœniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.115-121, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Object Motion Detecting Without Color and Object Tracking With Image Processing

Journal of Engineering Research and Application, cilt.3, ss.17-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New Perspective to Electrical Circuit Simulation with Augmented Reality

International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications., 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Simultaneous Compressive Sensing with Optical Encryption of Signals and Images Against Attacks

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.36, ss.99-111, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Simultaneous Compressive Sensing and Optical Encryption of Signals and Images

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Bilim Teknoloji Özel Sayısı III, ss.268-275, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Comparison of neural algorithms for function approximation

Pakistan Journal of Applied Sciences, cilt.2, ss.288-294, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bootloader design for an STM32 MCU over Ethernet by using TFTP protocol

3rd International Congress of Academic Research, Bolu, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2020, ss.668-672

OpenCV Based Object Tracking Robot with Raspberry Pi

The 6th International Conference on Control & Signal Processing (CSP-2019), Hammamet, Tunus, 30 Mart 2019

A Deep Learning-Cnn Based System For Medical Diagnosis: An Application On Parkinson’S Disease Handwriting Drawings

6th International Conference on Control Engineering & Information Technology, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018

Deniz Gözetlemesinde Hareketli Hedef Tespiti İçin ViBE Algoritmasının Geliştirilmesi

26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, İzmir, Türkiye, 02 Mayıs 2018

Karakter/Text Veriler İçin Sıkıştırılmış Algılama Algoritması ve Hibrit Kriptografi ile Veri Sıkıştırma ve Şifreleme

SİU 2016- 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Zonguldak, Türkiye, 16 Mayıs 2016

The feature extraction and classification of maternal cigarette-smoking signatures by euclidean distance method and alternative neural networks

9th IASTED International Conference on Biomedical Engineering, BioMed 2012, Innsbruck, Avusturya, 15 - 17 Şubat 2012, ss.565-568 identifier

Evolutionary Algorithms Based RBF Neural Networks for Parkinson s Disease Diagnosis

7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO’2011), 1 - 04 Aralık 2011

A Computer Controlled Mobile Robot Design

2nd International Conference "From Sicentific Computing to Computational Engineering, 01 Temmuz 2006

Artificial neural networks for diagnosis of hepatitis disease

International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 20 - 24 Temmuz 2003 identifier

Diagnosis of thyroid disease using artificial neural network methods

Proc. of ICONIP'02 9th International Conference on Neural Information Processing, 18 - 22 Kasım 2002 identifier identifier

Investigation of generalization ability of a hybrid neural network

Proc. of Limitations and Future Trends in Neural Computation, NATO ARW LFTNC 2001, 22 - 24 Ekim 2001

Bir hibrid yapay sinir ağı kullanılarak fetus gelişiminin sınıflandırılması

BİYOMUT’2000 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2000

Sensitivity analysis for conic section function neural networks

Proceedings of the IEEE-INNS-ENNS International Joint Conference on Neural Networks. IJCNN 2000. Neural Computing: New Challenges and Perspectives for the New Millennium, Como, Italy, 27 Temmuz 2000 identifier identifier

Fonksiyon yaklaşımı için konik kesit fonksiyonlu yapay sinir ağının kullanılması

Proceedings of TAINN’2000 The 9th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2000

Konik kesit fonksiyonlu yapay sinir ağı için duyarlık analizi

SİU’2000 IEEE Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2000

Modelling of active microwave transistors using artificial neural networks

International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'99), Washington, Kiribati, 10 - 16 Temmuz 1999, cilt.6, ss.3988-3991 identifier

EMG signal classification using conic section function neural networks

IJCNN'99. International Joint Conference on Neural Networks. Proceedings (Cat. No.99CH36339), Washington, DC, USA, 10 - 16 Temmuz 1999 identifier

Modelling of Active Microwave Transistor using ANN

International Joint Conference on Neurla Networks IJCNN'99, 10 - 16 Temmuz 1999

Konik kesit fonksiyonlu yapay sinir ağı kullanılarak miyoelektrik işaretlerin sınıflandırılması

SİU'99 IEEE Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Türkiye, 16 - 19 Haziran 1999