Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Object Motion Detecting Without Color and Object Tracking With Image Processing

Journal of Engineering Research and Application, cilt.3, ss.17-22, 2019
Link

A New Perspective to Electrical Circuit Simulation with Augmented Reality

International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications., 2019

Simultaneous Compressive Sensing and Optical Encryption of Signals and Images

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Bilim Teknoloji Özel Sayısı III, ss.268-275, 2016

Comparison of Neural Algorithms for Function Approximation

Pakistan Journal of Applied Sciences, Vol.2 (3): 288-294 pp., 2002., no.3, ss.288-294, 2002

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OpenCV Based Object Tracking Robot with Raspberry Pi

The 6th International Conference on Control & Signal Processing (CSP-2019), Hammamet, Tunus, 30 Mart 2019

A Deep Learning-Cnn Based System For Medical Diagnosis: An Application On Parkinson’S Disease Handwriting Drawings

6th International Conference on Control Engineering & Information Technology, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018

Deniz Gözetlemesinde Hareketli Hedef Tespiti İçin ViBE Algoritmasının Geliştirilmesi

26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, İzmir, Türkiye, 02 Mayıs 2018

Karakter/Text Veriler İçin Sıkıştırılmış Algılama Algoritması ve Hibrit Kriptografi ile Veri Sıkıştırma ve Şifreleme

SİU 2016- 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Zonguldak, Türkiye, 16 Mayıs 2016

Modelling of active microwave transistors using artificial neural networks

International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'99), Washington, Kiribati, 10 - 16 Temmuz 1999, cilt.6, ss.3988-3991
Link

Modelling of Active Microwave Transistor using ANN

International Joint Conference on Neurla Networks IJCNN'99, 10 - 16 Temmuz 1999

A Computer Controlled Mobile Robot Design

2nd International Conference "From Sicentific Computing to Computational Engineering
Link