ONLİNE EĞİTİMİN BAŞARISI AÇISINDAN BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ


Creative Commons License

Hotaman D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.73, pp.731-738, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 73
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17719/jisr.11103
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.731-738
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Öz Örgün eğitim, tüm toplumların en yaygın olarak kullandığı eğitim şekli olmasına rağmen, örgün eğitimden yararlanamayanların eğitim ihtiyacını karşılamak üzere pek çok ülkede uzaktan eğitim uygulamaları mevcuttur. Zaman içinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak eğitimde radyo, televizyon, uydu, bilgisayar ve internet gibi her eve ulaşma imkânı olan pek çok iletişim ve teknoloji yoğun araçların kullanımı artmıştır. Bu durum uzaktan eğitimi, örgün eğitimin alternatifi haline getirdiği gibi, herhangi bir nedenle kesintiye uğrayacak örgün eğitim uygulamalarının sürdürülebilmesi için geçici alternatif eğitim uygulamalarına da zemin hazırlamıştır. Bir ülkede yeterince güçlü bilişim ağları mevcut ise, o ülkede kolayca uzaktan eğitim programları kurup geliştirebilirsiniz. Ancak, uzaktan eğitim uygulamalarının hangi türü olursa olsun, daha çok öğrenme sorumluluğunu üzerine alabilecek, öz denetimi ve güdüsü yüksek yetişkin bireyler için daha olumlu sonuçlar vereceğine yönelik görüşler mevcuttur. Bu özelliklerden ve yeterliliklerden yoksun ya da bu düzeye erişememiş bireylerde özellikle soyut ve yüz yüze etkinlik gerektiren konularda öğrenme eksikliklerinin oluşması söz konusu olacaktır. İlgili alan yazın incelendiğinde, uzaktan eğitimin öğrenci katılımını ve güdü düzeyini düşürebileceği de dikkate alındığında, online dersler esnasında öğrencilere gerekli olan hızlı dönütleri sağlayabilecek biçimlendirici (formative) değerlendirmenin, başarı açısından önemli hale geleceği değerlendirilmektedir. Online eğitim sürecinde gerçekleştirilecek değerlendirme etkinliklerinin merkezine biçimlendirici değerlendirmeyi yerleştirmek, oluşabilecek öğrenme eksikliklerini belirleme ve giderme açısından önemli bir işlevi yerine getirecektir. Ders sonlarında yapılacak küçük izleme (quiz) testleriyle, öğrencinin oluşacak öğrenme eksiklikleri belirlenerek, giderilmesi için eğitsel farklı uygulamalara gidilmelidir. Bu tür öğrenme eksikliklerini belirlemeye ve yetiştirmeye yönelik izleme uygulamaları, öğrenciye de kendini toparlama, derse katılma, dikkatini verme ve dolayısıyla da öğrenme sorumluluğunu hatırlatma açısından iş göreceği değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, online eğitim uygulamalarından kaynaklı öğrenme eksikliklerinin takibinin hassasiyet gerektirdiğini ve online eğitimin başarısı açısından önemli bir belirleyici olduğuna vurgu yapmaktır. Bu çalışma, alan-yazın taraması şeklinde gerçekleştirildiğinden kuramsaldır. Anahtar Kelimeler: Eğitim, Uzaktan Eğitim, Online Öğrenme, Biçimlendirici Değerlendirme.