Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Eğitim Fakültesi 3020 113 26,73
Elektrik-Elektronik Fakültesi 16650 164 101,52
Fen-Edebiyat Fakültesi 51540 357 144,37
Fen Bilimleri Enstitüsü 673 86 7,83
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 8849 63 140,46
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 4633 128 36,20
İnşaat Fakültesi 32836 199 165,01
Kimya-Metalurji Fakültesi 48694 178 273,56
Makine Fakültesi 38603 172 224,44
Meslek Yüksek Okulu 1124 53 21,21
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Ok. 12 3 4,00
Mimarlık Fakültesi 1086 158 6,87
Rektörlük 544 80 6,80
Sanat ve Tasarım Fakültesi 68 78 0,87
Sosyal Bilimler Enstitüsü 40 8 5,00
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 213 7 30,43
Yabancı Diller Yüksekokulu 46 182 0,25
TOPLAM 208631 2029 102,82