Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Eğitim Fakültesi 2823 113 24,98
Elektrik-Elektronik Fakültesi 15912 159 100,08
Fen-Edebiyat Fakültesi 48523 354 137,07
Fen Bilimleri Enstitüsü 521 91 5,73
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 8518 63 135,21
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 4159 126 33,01
İnşaat Fakültesi 30039 193 155,64
Kimya-Metalurji Fakültesi 44712 174 256,97
Makine Fakültesi 35585 164 216,98
Meslek Yüksek Okulu 1045 53 19,72
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Ok. 10 3 3,33
Mimarlık Fakültesi 994 155 6,41
Rektörlük 629 80 7,86
Sanat ve Tasarım Fakültesi 59 77 0,77
Sosyal Bilimler Enstitüsü 23 10 2,30
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 210 7 30,00
Yabancı Diller Yüksekokulu 60 179 0,34
TOPLAM 193822 2001 96,86