Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Eğitim Fakültesi 3044 113 26,94
Elektrik-Elektronik Fakültesi 15245 159 95,88
Fen-Edebiyat Fakültesi 46639 353 132,12
Fen Bilimleri Enstitüsü 599 102 5,87
Gemi inşaatı ve Denizcilik Fakültesi 8323 62 134,24
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3761 125 30,09
İnşaat Fakültesi 29090 195 149,18
Kimya-Metalurji Fakültesi 41863 172 243,39
Makine Fakültesi 30750 164 187,50
Meslek Yüksek Okulu 988 54 18,30
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Ok. 9 3 3,00
Mimarlık Fakültesi 860 152 5,66
Rektörlük 546 79 6,91
Sanat ve Tasarım Fakültesi 55 76 0,72
Sosyal Bilimler Enstitüsü 19 11 1,73
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 185 5 37,00
Yabancı Diller Yüksekokulu 61 181 0,34
TOPLAM 182037 2006 90,75