Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Eğitim Fakültesi 2922 114 25,63
Elektrik-Elektronik Fakültesi 16193 160 101,21
Fen-Edebiyat Fakültesi 50143 356 140,85
Fen Bilimleri Enstitüsü 565 90 6,28
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 8635 65 132,85
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 4524 128 35,34
İnşaat Fakültesi 31077 198 156,95
Kimya-Metalurji Fakültesi 45892 176 260,75
Makine Fakültesi 36847 165 223,32
Meslek Yüksek Okulu 1074 53 20,26
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Ok. 11 3 3,67
Mimarlık Fakültesi 1015 156 6,51
Rektörlük 710 81 8,77
Sanat ve Tasarım Fakültesi 64 78 0,82
Sosyal Bilimler Enstitüsü 40 9 4,44
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 211 7 30,14
Yabancı Diller Yüksekokulu 66 183 0,36
TOPLAM 199989 2022 98,91