Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Eğitim Fakültesi 2693 164 16,42
Elektrik-Elektronik Fakültesi 11307 277 40,82
Fen-Edebiyat Fakültesi 34960 461 75,84
Fen Bilimleri Enstitüsü 531 318 1,67
Gemi inşaatı ve Denizcilik Fakültesi 5011 78 64,24
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 2986 189 15,80
İnşaat Fakültesi 19781 282 70,15
Kimya-Metalurji Fakültesi 30704 259 118,55
Makine Fakültesi 20426 257 79,48
Meslek Yüksek Okulu 916 87 10,53
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Ok. 9 4 2,25
Mimarlık Fakültesi 694 213 3,26
Rektörlük 473 111 4,26
Sanat ve Tasarım Fakültesi 48 125 0,38
Sosyal Bilimler Enstitüsü 15 48 0,31
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 172 5 34,40
Yabancı Diller Yüksekokulu 46 283 0,16
TOPLAM 130772 3161 41,37