Ortalamada En Yüksek H İndeksine Sahip Olan Birimler

Öğretim Üyelerinin H İndeksi Ortalamaları

Fakülte/Birim Maksimum Ortalama
Eğitim Fakültesi 12 2,62
Elektrik-Elektronik Fakültesi 24 4,53
Fen-Edebiyat Fakültesi 28 5,40
Fen Bilimleri Enstitüsü 6 1,59
Gemi inşaatı ve Denizcilik Fakültesi 34 5,22
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 17 2,46
İnşaat Fakültesi 24 5,38
Kimya-Metalurji Fakültesi 32 6,84
Makine Fakültesi 25 5,65
Meslek Yüksek Okulu 8 3,33
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Ok. 1 1,00
Mimarlık Fakültesi 6 1,43
Rektörlük 8 2,58
Sanat ve Tasarım Fakültesi 2 1,50
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 2,00
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 6 4,50
Yabancı Diller Yüksekokulu 2 1,10