Ortalamada En Yüksek H İndeksine Sahip Olan Birimler

Öğretim Üyelerinin H İndeksi Ortalamaları

Fakülte/Birim Maksimum Ortalama
Eğitim Fakültesi 12 2,54
Elektrik-Elektronik Fakültesi 24 4,68
Fen-Edebiyat Fakültesi 29 5,47
Fen Bilimleri Enstitüsü 7 1,68
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 35 5,35
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 17 2,44
İnşaat Fakültesi 24 5,54
Kimya-Metalurji Fakültesi 33 7,07
Makine Fakültesi 29 6,03
Meslek Yüksek Okulu 8 3,33
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Ok. 1 1,00
Mimarlık Fakültesi 6 1,49
Rektörlük 9 2,89
Sanat ve Tasarım Fakültesi 2 1,44
Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 3,00
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 6 4,00
Yabancı Diller Yüksekokulu 2 1,22