Ortalamada En Yüksek H İndeksine Sahip Olan Birimler

Öğretim Üyelerinin H İndeksi Ortalamaları

Fakülte/Birim Maksimum Ortalama
Eğitim Fakültesi 11 2,69
Elektrik-Elektronik Fakültesi 24 4,82
Fen-Edebiyat Fakültesi 32 5,65
Fen Bilimleri Enstitüsü 8 1,85
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 36 5,52
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 17 2,63
İnşaat Fakültesi 25 5,80
Kimya-Metalurji Fakültesi 34 7,43
Makine Fakültesi 30 6,25
Meslek Yüksek Okulu 9 3,67
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Ok. 1 1,00
Mimarlık Fakültesi 6 1,57
Rektörlük 8 2,68
Sanat ve Tasarım Fakültesi 2 1,44
Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2,50
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 6 4,00
Yabancı Diller Yüksekokulu 2 1,10