Ortalamada En Yüksek H İndeksine Sahip Olan Birimler

Öğretim Üyelerinin H İndeksi Ortalamaları

Fakülte/Birim Maksimum Ortalama
Eğitim Fakültesi 12 2,86
Elektrik-Elektronik Fakültesi 24 4,02
Fen-Edebiyat Fakültesi 27 5,14
Fen Bilimleri Enstitüsü 6 1,75
Gemi inşaatı ve Denizcilik Fakültesi 34 6,95
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 16 3,50
İnşaat Fakültesi 23 4,80
Kimya-Metalurji Fakültesi 30 5,86
Makine Fakültesi 25 5,27
Meslek Yüksek Okulu 8 2,89
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Ok. 1 1,00
Mimarlık Fakültesi 6 1,53
Rektörlük 7 2,62
Sanat ve Tasarım Fakültesi 2 1,33
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 1,50
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 6 3,00
Yabancı Diller Yüksekokulu 2 1,08