Ortalamada En Yüksek H İndeksine Sahip Olan Birimler

Öğretim Üyelerinin H İndeksi Ortalamaları

Fakülte/Birim Maksimum Ortalama
Eğitim Fakültesi 12 2,63
Elektrik-Elektronik Fakültesi 24 4,69
Fen-Edebiyat Fakültesi 29 5,63
Fen Bilimleri Enstitüsü 7 1,72
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 35 5,43
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 17 2,52
İnşaat Fakültesi 25 5,65
Kimya-Metalurji Fakültesi 34 7,17
Makine Fakültesi 29 6,22
Meslek Yüksek Okulu 9 3,50
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Ok. 1 1,00
Mimarlık Fakültesi 6 1,52
Rektörlük 9 2,95
Sanat ve Tasarım Fakültesi 2 1,44
Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2,50
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 6 4,00
Yabancı Diller Yüksekokulu 2 1,18