Projects

Hidrojen-Amonyak-Dizel Yakıt Karışımlarıyla Çalıştırılan Bir Dizel Motorun Emisyon ve Performans Karakteristiklerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

Gemi Enerji Üretim Tesislerinde Alternatif Yakıt Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi

SAFA A. (Executive), AYDIN Z.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - Continues

Dizel motorlarda atık lastiklerden elde edilen pirolitik yakıt ile atık kızartma yağı biyodizeli karışımlarının performans ve emisyonlara etkilerinin deneysel olarak incelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Maritime Health Training for Seafarers and Doctors (MariHealth)

Manufacture of a Constant Volume Vessel Prototype for Burn Velocity Measurement

Safa A. (Executive)
Technopark, 2021 - 2022

Atık Lastiklerin Pirolizinden Elde Edilen Gazlar Ile Pirolitik Yağın Jeneratörlerde Zenginleştirilerek Yakılmasına Dair Metotların Araştırılması

TUBITAK Project, 2020 - 2021

Atık Lastiklerin Pirolizinden Elde Edilen Gazlar İle Pirolitik Yağın Jeneratörde Zenginleştirilerek Yakılmasına Dair Metotların Araştırılması

Technopark, 2020 - 2021

Uluslararası emisyon standartlarına uyum için gezinti ve balıkçı tekne motorlarında emülsife yakıt kullanımının deneysel olarak araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

Gemi buhar kazanları için su analizi ve kimyasal ıslah otomasyon sisteminin geliştirilmesi

TUBITAK Project, 2018 - 2019

Gemi Balast Suyu Arıtma Sistemi Tasarımı ve İmalatı

Industrial Thesis Project, 2015 - 2017

Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı

Industrial Thesis Project, 2013 - 2015

Miller Çevrimiyle Çalışan Bir Dizel motoruna Su Buharı Enjeksiyonu EGR uygulamasının NOx Emisyonlarına ve Performansa Etkilerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

TUBITAK Project, 2011 - 2014

Su Buharı Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunda Egzoz Gazları Geri Dolaşımının EGR NOx Emisyonlarına ve Performansa Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

Termik Santral Baca Gazlarındaki CO2 ve SO2nin Kullanılamayan ve/veya Satılamayan Üleksit ile Giderilebilirliğinin Araştırılması (Bursiyer)

TUBITAK Project, 2009 - 2011