Projects

Gemi Enerji Üretim Tesislerinde Alternatif Yakıt Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - Continues

Dizel motorlarda atık lastiklerden elde edilen pirolitik yakıt ile atık kızartma yağı biyodizeli karışımlarının performans ve emisyonlara etkilerinin deneysel olarak incelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Maritime Health Training for Seafarers and Doctors (MariHealth)

Atık Lastiklerin Pirolizinden Elde Edilen Gazlar Ile Pirolitik Yağın Jeneratörlerde Zenginleştirilerek Yakılmasına Dair Metotların Araştırılması

TUBITAK Project, 2020 - 2021

Atık Lastiklerin Pirolizinden Elde Edilen Gazlar İle Pirolitik Yağın Jeneratörde Zenginleştirilerek Yakılmasına Dair Metotların Araştırılması

Technopark, 2020 - 2021

Uluslararası emisyon standartlarına uyum için gezinti ve balıkçı tekne motorlarında emülsife yakıt kullanımının deneysel olarak araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

Gemi buhar kazanları için su analizi ve kimyasal ıslah otomasyon sisteminin geliştirilmesi

TUBITAK Project, 2018 - 2019

Gemi Balast Suyu Arıtma Sistemi Tasarımı ve İmalatı

Industrial Thesis Project, 2015 - 2017

Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı

Industrial Thesis Project, 2013 - 2015

Miller Çevrimiyle Çalışan Bir Dizel motoruna Su Buharı Enjeksiyonu EGR uygulamasının NOx Emisyonlarına ve Performansa Etkilerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Su Buharı Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunda Egzoz Gazları Geri Dolaşımının EGR NOx Emisyonlarına ve Performansa Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

Termik Santral Baca Gazlarındaki CO2 ve SO2nin Kullanılamayan ve/veya Satılamayan Üleksit ile Giderilebilirliğinin Araştırılması (Bursiyer)

TUBITAK Project, 2009 - 2011