Theses

İçten Yanmalı Motorlarda Proses ve Emisyon Modellemesi

Doctorate - 2006

İki stroklu gemi dizel motorlarında performans izleme ve değerlendirme uygulaması

Doctorate - 2016

Su buharı enjeksiyonlu bir dizel motorunda egzoz gazları geri dolaşımının (EGR) performans ve emisyonlara etkilerinin incelenmesi

Postgraduate - 2012

Gaz Türbinli Tahrik Sistemlerinde Optimal Rejeneratör Boyutlarının Alternatif Performans Kriterlerine göre Belirlenmesi

Postgraduate - 2000

Advising Theses

Gemi şaft yatağı boşluğunun yapay sinir ağları ile öngörüsü ve havuz bakım planlaması

Postgraduate - 2019

Gemi Dizel Motorlarında Emülsife Yakıt Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkilerinin İncelenmesi

Postgraduate - 2019

DENİZ YAKITLARININ YAĞLAMA YAĞINA KARIŞMASI DURUMUNDA TALL YAĞI ASİDİ KATKISININ SEGMAN-SİLİNDİR GÖMLEĞİ ARASINDAKİ SÜRTÜNME DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Postgraduate - 2019

İçten yanmalı motorlarda turbo aşırı doldurma grubunun termodinamik modellemesi

Postgraduate - 2016

Güneş enerjisi ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin termodinamik incelemesi sistem simülasyonu ve analizi

Postgraduate - 2016

Farklı Tip Gemilerin 2020 Sülfür Regülasyonu Çerçevesinde Maliyet Açısından Değerlendirilmesi

Postgraduate - 2021

MATHEMATICAL MODELLING OF FOUR STROKE DIESEL GENERATOR

Postgraduate - 2018

Biyodizelin Gemi Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımının Deneysel Olarak İncelenmesi

Postgraduate - 2019

Uluslararası Emisyon Kuralları Çerçevesinde Bir Gemi Filosunun İncelenmesi

Postgraduate - 2020