Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Mayıs 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ocak 2018 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Eylül 2017 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Murat H. Akyüz (2016) Kentiçi Üniversite Kampüslerinde Otopark Planlaması ve Yönetimi: Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Örneği.

 • Aralık 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Mustafa Seçkin Çelik (2015) Demiryolu Traverslerinin Çok Yönlü İncelenmesi ve Örnek Hat Üzerinde Kullanılan Farklı Tipteki Traverslerin İrdelenmesi.

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Hüseyin Köse (2015) Balastsız Üstyapıda Asfalt ve Beton Taşıyıcı Tabakaların Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması.

 • Aralık 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Süphandağ, B. (2014) The Analysis of the Subcontracting Risks of Transportation Projects in Turkey.

 • Aralık 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Akçaer, M. Z. (2014) Demiryolu Ray – Travers Bağlantı Sistemlerinin ve Uygulanan Testlerin İncelenmesi.

 • Aralık 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Özkul, F. (2014) Demiryollarında Ray Birleştirme Yöntemlerinin İncelenmesi, Alüminotermit ve Yakma Alın Kaynak Yöntemlerinin Karşılaştırılması.

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  S. Şeyma Kuşakcı (2014) İstanbul'da ışıklı kavşaklarda doğru giden akımlar için birim otomobil eşdeğerinin (BOtE) araştırılması.

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Esra Özatmaca Erden (2014) Kocaeli'de otomobil sahipliğinin lojit model ile incelenmesi.

 • Aralık 2013 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Özcan, Ö. Emre (2013) TCDD Sorumluluk Sigortası için Risk Analizi ve Prim Hesabına bir yaklaşım.

 • Aralık 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Şahinkaya, O. (2013) Türk – Hırvat Karayolu Teknik Şartnamelerinin Toprak İşleri Açısından Karşılaştırılması.

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Kızıltaş. M. Ç. (2013) Yüksek Hızlı Demiryolları Mevcut Durum, Gelişme Eğilimleri, Türkiye ve Dünyadaki Örneklerin Değerlendirilmesi.

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Tanış. M. (2013) Kentiçi Otoyolların Kavşaksız Kesimlerinde Hizmet Kapasitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.

 • Haziran 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Yurdagül, E. (2012) İstanbul Avcılar – Söğütlüçeşme Metrobüs Sisteminin Bileşenlerinin Değerlendirmesi ve Dünyadaki Metrobüs Sistemleri ile Karşılaştırılması.

 • Haziran 2012 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Göçmen-Demir, H. (2012) Bir Kentiçi Otoyolunda Model Tabanlı Öngörülü Kontrol Yöntemi ile Değişken Hız Sınırlaması.

 • Haziran 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Demiral, Ç. (2011) Otoyol Trafiği Yönetiminde Akıllı Sistem Yaklaşımı: Katılım Denetimi Örneği ve Farklı Denetim Algoritmalarının Başarım Sınaması.

 • Aralık 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Özgen, Ö. (2010) Demiryolu Gürültüsü ve Etkili Önlemlerin İncelenmesi.

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Deniz, O. (2010) Karayolu – Demiryolu Geçitlerinin Planlanması.

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Demircan, K. (2010) Kentiçi Raylı Sistem Hatlarının Yolcu Öngörülerindeki Güvenirliğin İncelenmesi.

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Koç. H. (2010) Eşdüzey Kavşaklardan Katlı Kavşaklara Geçiş Örnekleri ve Uygunluklarının Değerlendirilmesi.

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Özge, V. (2010) Simülasyon Modeli ile Kavşak İyileştirme Yöntemi: İstanbul Cendere Yolu Örneği.

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Doktora)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Akyıldız-Alçura, G. (2010) Havaalanı İşletimi Optimizasyonu.

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Açıkgöz, N. (2010) Otobüs Duraklarının Etki Alanının Belirlenmesi.

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Akyazıcı, M. (2010) Hızlı Otobüs Taşımacılığı ve İstanbul Örneği.

 • Haziran 2009 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Arlı, V. (2009) Demiryolu Titreşimlerinin Model Hat Üzerinde Çok Yönlü Analizi.

 • Mayıs 2009 Tez Savunma (Doktora)

  Indian Institute of Technology

  Doktora Tez Savunması (Dış Jüri Üyeliği)

 • Haziran 2008 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Tezcan, O. (2008) Trafik Tıkanıklığı Yönetimi Olarak Fiyatlandırma ve İstanbul-Eminönü için Bir Uygulama.

 • Aralık 2006 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Demir, Y. K. (2006) Ulaştırma Türü Seçiminde Esnek Hesaplama Yöntemleri.

 • Haziran 2006 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Vitoşoğlu, Y. (2006) Türkiye’de Demiryolu Ağırlıklı Kombine Yük Taşımacılığı Olanaklarının Araştırılması.

 • Haziran 2004 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Göktepe, A. B. (2004) Backcalculation of Mechanical Properties of Flexible Pavements Using Neural Networks.

 • Haziran 2002 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Tercan, Hengirmen, Ş. (2002) Karma Trafik Akım Hızının Modellenmesi: Konya Örneği.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2016 - 2018 TEKNİK DERGİ

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2016 - 2018 TEKNİK DERGİ

  Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor International Association of Railway Operations Research (IAROR)

  Üye

 • 2016 - Devam Ediyor Ulaştırma Kurulu

  Başkan

 • 2011 - Devam Ediyor Railroad Operating Technologies

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2017 Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2017 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2017 Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2017 Transportation Research Board 97th Annual Meeting

  Diğer Dergiler

 • Mayıs 2017 IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2017 Journal of Rail Transport Planning & Management

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2017 Marmara Fen Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2017 12. Ulaştırma Kongresi

  Diğer Dergiler

 • Ocak 2017 Accident Analysis & Prevention

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2016 IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2016 Transportation Research Board 96th Annual Meeting

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2016 Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2016 IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2016 19th EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT2016 Istanbul

  Diğer Dergiler

 • Mart 2016 IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2016 22nd International Symposium on Transportation and Traffic Theory

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2015 Transportation Research Board 95th Annual Meeting

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2015 Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2014 Transportation Research Board 94th Annual Meeting

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2013 Transportation Research Board 93rd Annual Meeting

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2013 Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2013 Transportation Research Board 93th Annual Meeting

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2013 Teknik Dergi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2013 10. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2012 Transportation Research Board 92nd Annual Meeting

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2012 Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2012 Transportation Research Board 92th Annual Meeting

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2012 IEEE / Transactions on Intelligent Transportation Systems

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2012 Teknik Dergi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2012 Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2011 TRANSİST2011, 4. Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi, İETT

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2011 Transportation Research Board 91th Annual Meeting

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2011 Transportation Research Board 91st Annual Meeting

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2011 Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2011 9. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2011 IEEE / Transactions on Intelligent Transportation Systems

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2010 Teknik Dergi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2016 - 2017 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)

  Diğer

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2014 - 2015 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)

  Diğer

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2014 - 2015 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)

  Diğer

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2014 - 2014 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)

  Diğer

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2012 - 2013 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)

  Diğer

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2011 - Devam Ediyor Standing Committee on Railroad Operating Technologies (AR030)

  Transportation Research Board, Amerika Birleşik Devletleri