Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Railway operations, time-tabling and control

RESEARCH IN TRANSPORTATION ECONOMICS, cilt.41, ss.59-75, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Train re-scheduling with genetic algorithms and artificial neural networks for single-track railways

TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES, cilt.27, ss.1-15, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Some Observed Features of Freeway Traffic Oscillations

TRANSPORTATION RESEARCH RECORD, sa.2124, ss.186-193, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Empirical Study of Behavioral Theory of Traffic Flow Analysis of Recurrent Bottleneck

TRANSPORTATION RESEARCH RECORD, sa.2088, ss.109-116, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Potential Uses of Electronic Fare Payment Records for Public Transit Agencies

ITE JOURNAL-INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS, cilt.77, ss.22-27, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bosporus Bridge toll plaza in Istanbul, Turkey - Upstream and downstream traffic features

INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS AND VEHICLE-HIGHWAY AUTOMATION 2005, ss.99-107, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Railway traffic control and train scheduling based on inter-train conflict management

TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL, cilt.33, ss.511-534, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Markov chain model for delay distribution in train schedules: Assessing the effectiveness of time allowances

Journal of Rail Transport Planning and Management, cilt.7, sa.3, ss.101-113, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Train Scheduling on a single track railway line

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.6, sa.1, ss.159-171, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) identifier identifier

Kılavuzlanmış Yüksek Hız Kara Ulaştırma Sistemleri ve Teknolojileri

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, sa.2, ss.48-57, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Time Dependent and Time Independent Markov Chain Models for Train and Timetable Performance Analysis

100th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 Ocak 2021, ss.1

Statistical Analysis of Punctuality in Railway Operations

OECD Countries Conference on Engineering, Technology and Robotics, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, cilt.1, ss.23

Demiryolu İşletimlerinde Kullanılan Tolerans Sürelerin Değerlendirilmesi

OECD Countries Conference on Engineering, Technology and Robotics, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, cilt.1, ss.13-14

İstanbul Metrobüs Koridorundaki Trafik Akımlarının GPS Verilerinden Yararlanarak İncelenmesi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 13. Ulaştırma Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.93-103

Markov chain model for delay prediction of trains

RailNorrköping 2019 8th International Conference on Railway Operations Modelling and Analysis (ICROMA), 17 - 20 Haziran 2019

A Markov Chain Model for Measuring Robustness of Train Schedules

97th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, Kiribati, 7 - 11 Ocak 2018

İnşaat Mühendisliği Eğitiminde STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Uygulamaları

4. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

Tests of Markov Assumptions Using Transitions Matrices Developed for Train Delay Propagation

21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2017), Quebec City, Kanada, 17 - 21 Temmuz 2017

Markov Chain Model for Delay Distribution in Train Schedules

7th International Conference on Railway Operations Modeling and Analysis–RailLille2017, Lille, Fransa, 4 - 07 Nisan 2017

A Markov Chain Model for Conflict Resolutions in Train Rescheduling

95th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, Kiribati, 10 - 14 Ocak 2016

Ulaştırma Mühendisliği Eğitiminde Sürdürülebilirlik Yaklaşımları

3. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 8 - 09 Ocak 2016

Ulaştırma Planlaması ve Yatırımları Sorunsalı İstanbul un Yaka Geçişleri Örneği

11. Ulaştırma Kongresi-TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015

DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE ŞOK DALGALARI ANALİZİ

Karayolu 3. Ulaşım Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2014

Dersler için Ölçme, Değerlendirme ve İyileştirme Önerileri

İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 23 Eylül 2011, ss.111-120

Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs Sisteminin İşletim Özelliklerinin İncelenmesi

9. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Türkiye, 16 Mayıs 2011, ss.245-255

Otoyollarda Kaza-Arızaların Algılanması için Yapay Sinir Ağı Tekniği: İstanbul Çevreyolları Örneği

9. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 01 Mayıs 2011

A Genetic Algorithm Solution for Train Scheduling

90th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ocak 2011, ss.1-12

İstanbul İkinci Çevreyolunda Ek Şerit Uygulamasının İncelenmesi

8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül 2009, ss.321-331

Metrobüs (BRT) Sistemlerinin Planlama, Tasarım ve İşletim Özellikleri

8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül 2009, ss.299-308

Besleyici Otobüs Hatları ve Metrobüs Sistemi

8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül 2009, ss.289-298

Tren İşletiminde İstatistiksel Analizler

7. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2006, ss.416

Boğaziçi Köprüsü Gişe Sahasının AIMSUN Mikrosimülasyon Yazılımı ile Modellenmesi

7. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2006, ss.417

Uzun Otoyol Kuyruklarının İncelenmesi ve İyileştirme Stratejilerinin Araştırılması

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Paylaşım Konferansı, 2006, Ankara., Ankara, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2006, ss.1-2

Examining Effects of Electronic Toll Collection Market Penetration at Bosporus Bridge Toll Plaza in İstanbul

85th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., Amerika Birleşik Devletleri, 22 Ocak 2006, ss.1-17

İstanbul Boğazı’ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine

6. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Türkiye, 23 Mayıs 2005, ss.189-198

Boğaziçi Köprüsünden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi

6. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Türkiye, 23 Mayıs 2005, ss.199-212

Examination of Upstream and Downstream Traffic Features of the Bosporus Bridge Toll Plaza in İstanbul

84th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., Amerika Birleşik Devletleri, 08 Ocak 2005, ss.1-23

Examination of Upstream and Downstream Traffic Features of the Bosporus Bridge Toll Plaza in Istanbul

84th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 10 Ocak 2005, ss.1-23

Examination of Traffic Flows in Bosporus Bridge Toll Plaza in Istanbul

Advances in Civil Engineering 2004 6th International Conference, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 06 Ekim 2004 - 08 Ocak 2005, ss.1839-1849

Kentiçi Otobüs Toplu Taşımacılığında Performans Analizleri: İ.E.T.T. Örneği

Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 06 Ekim 2004, ss.1828-1838

İstanbul Boğaziçi Köprüsü Gişe Sahasının Trafik Özelliklerinin İncelenmesi

Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 06 Ekim 2004, ss.1839-1849

Examination of Traffic Flows in Bosporus Bridge Toll Plaza in Istanbul

Advances in Civil Engineering 2004 6th International Conference, 01 Ekim 2004

Kentiçi Otobüs Toplu Taşımacılığında Performans Analizleri ve Planlama: İETT’ye ait AKBİL Elektronik Verilerinin Kullanımı

Türkiye İnşaat Mühendisliği On Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul, Türkiye, 15 Nisan 2004, ss.521-523

Katılım Kontrolü Simülasyonu: Asya – Avrupa Yönünde Boğaziçi Köprüsü’ne Yaklaşan O-1 Karayolunda Bir Uygulama

Türkiye İnşaat Mühendisliği On Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul, Türkiye, 15 Nisan 2004, ss.517-520

Ulaştırma Mühendisliği Eğitimi: Eğitimcilerin ve Uygulayıcıların Yaklaşımı

Ulaştırma Politikaları Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara, Türkiye, 16 Ekim 2003, ss.163-170

Boğaziçi Köprüsü Bağlantı Yollarındaki Ardışık Katılımların Analizi ve Kapasite Kullanım Düzeyinin Araştırılması

İstanbul Kentiçi Ulaşım Sempozyumu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran 2001, ss.243-249

İstanbul Boğaziçi Köprüsü Bağlantı Yollarında Kapasite Kullanım Düzeyinin Araştırılması

5. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs 2001, ss.223-230

Türkiye’deki Üniversitelerde Hazırlanan Ulaştırma Konulu Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

Türkiye İnşaat Mühendisliği XV. Teknik Kongre ve Sergisi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara, Türkiye, 24 Kasım 1999, ss.505-521

Demiryolu Trafik Kontrolünde Tren Dispeçerleri İçin Bir Karar Destekleyici Sistem

2. Ulusal Demiryolu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 Aralık 1997, ss.509-519

Bedensel Engellilerin Ulaşımında Taşıt Rotalama ve Çizelgeleme

Birinci Ulusal Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 06 Mayıs 1996, ss.369-376

Railway Traffic Control Based On Inter-Train Conflict Management

Transportation Research Forum, 37th Annual Meeting, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 19 Ekim 1995, ss.608-626

Demiryollarında Çatışma Yönetimine Dayalı Trafik Kontrolü İçin Bir Karar Destekleyici Sistem

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, II. Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 Eylül 1995, ss.1

Bir Demiryolu İşletmesinde Taşıt Parkı ve Park Yeri Sorunları

RAYTAŞ’89, Ulaşımda Raylı Taşıt Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 09 Mart 1989, ss.487-506

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar