Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Non Isolated Bi-Directional PFC Dual Boost Converter For An Electrical Vehicle Battery Charge Unite

1th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY ANDTHERMAL ENGINEERING icte2017, 25 - 28 Nisan 2017

Evsel Bir Yük Talebinin Karşılanmasında Yakıt Pili Kullanılmasına Yönelik Bir Benzetim Çalışması

Elektrik Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO 2012, Bursa, Türkiye, 29 Kasım 2012, ss.171-175

A New Three Phase Thyristor-Inverter Circuit with Improved Commutation Conditions

ELECO’99 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 01 Aralık 2009, ss.435-439

A Passive Lossless Snubber Cell Design for An Ohmmic Loaded PWM IGBT Chopper Fed by A Diode Bridge from AC Mains

ELECO’99 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 01 Aralık 2009, ss.440-444

A Passive Lossless Snubber Fed By A Diode Bridge From AC Mains

International Conference On Electrical and Electronics Engineering, ss.440-444

Microcomputer Controlled High Performance Pwm Modulator For A Three Phase Inverter

IEEE International Symposium on Industrial Electronics, cilt.1, ss.665-668