Duyurular & Dokümanlar

bioXL3 Eklenti Paketi
Diğer
30.06.2020

Bu MS Excel eklenti paketi konvansiyonel atıksu arıtma proseslerinin Aktif Çamur Modeli No. 3 (ASM3) kullanılarak simülasyonu için geliştirilmiştir. Açık kaynak kodludur ve kullanımı oldukça kolaydır. Tüm proses reaktörlerinde, fazla çamur ve geri devir hatlarında ve ikincil çöktürme tankında tüm azot ve karbon bileşenlerinin konsantrasyonlarını hesaplayabilirsiniz. Ayrıca, arıtma prosesinin tüm noktalarında KOİ, TKN,TN ve AKM konsantrasyonları da hesaplanabilir. Bu listeye çamur yaşı ve tüm giderim verimlerini de ekleyebilirsiniz. 

bioXL3 ücretsiz ve açık kaynak kodlu olarak tüm meraklılarının kullanımına sunulmuştur. Simülasyon aracının doğruluğuna ilişkin kapsamlı testler yapılmış olmakla birlikte hem aracın doğruluğu hem de bilgisayarınızda oluşabilecek zararları peşinen kabul ederek kullanınız; yazarlar hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Lütfen aşağıdaki dergi makalesine atıf yapmayı unutmayınız:

Demir, S., Manav Demir, N., 2020. Implementation of Activated Sludge Model No. 3 as an educational tool: bioXL3. Computer Applications in Engineering Education, DOI: 10.1002/cae.22292.

bioXL3 v1.1.rar Creative Commons License

Yapay Sinir Ağları Excel Uygulaması
Diğer
4.12.2018

Program kodu açık olarak paylaşılmıştır. Excel VBA programlama hususunda tecrübeli olmayanların kodu değiştirmesi tavsiye edilmez. Programın kullanılması sırasında veya sonrasında bilgisayarda oluşabilecek veri kayıpları ve diğer yazılımsal/donanımsal arızalarla ilgili sorumluluk kabul edilmez. Programı kullanan kişi bu tür veri kaybı veya arıza durumlarını kabul etmeden kullanmamalıdır. 

Program sadece eğitim amaçlı geliştirilmiştir ve sonuçların doğruluğu garanti edilmez. 

Programı, ilgili dergi makalesine atıf yaparak kullanabilirsiniz. 

NUERAL NETWORK.rar Creative Commons License

MNLR 2.0
Diğer
16.10.2017
YTÜSU Kararlı Akım
Diğer
16.10.2017
YTÜSU Kararsız Akım
Diğer
16.10.2017
HidroXL Eklenti Paketi
Diğer
16.10.2017