Announcements & Documents

AKTİF ÇAMUR MODELLEMESİ DERS ÖRNEKLERİ
Lecture Note
11/13/2021

Bölüm 1.5 ve Bölüm 1.6 örnekleri derste çözüldü. Ekte MS Excel çözümleri mevcut.

Bölüm 1.7 örnekleri dönem sonunda çözülecek. 

DERS ÖRNEKLERİ.rar Creative Commons License

AKTİF ÇAMUR MODELLEMESİ ÖDEV #1
Homework
11/13/2021

Her öğrenci için ayrı sayısal değerlerle ortak bir soru hazırlanmıştır. Ödev içeriğinde aşağıdaki hususlara yer verilmelidir.

1. Formülasyon: Proses reaktöründe tüm kütle dengesi denklemleri yazılacak ve diskretize edilerek çözüm yöntemi tarif edilecektir.

2. Çözüm: MS Excel'de yapılacaktır. Çözüm için 5 dakikalık adım boyu uygun olur. Çözümde, reaktöre verilen hava debisi (kg O2/sa cinsinden) belirlenmelidir. Excel'de yapılan çözüme ait bir ekran görüntüsü olmalı; her bir hücreye yazılan formüller gösterilmelidir.

3. Grafiklendirme: 3 adet bileşenin reaktördeki konsantrasyonları başlangıçtan kararlı duruma kadar grafiklendirilmelidir. Ekran görüntüsü alınarak ödeve eklenmelidir.

4. Hesaplamalar: Kararlı durumdaki çıkış suyu KOİ değeri hesaplanarak KOİ giderim verimi hesaplanmalıdır. Ayrıca kararlı durumda reaktördeki ve fazla çamur hattındaki biyokütle konsantrasyonu ile çamur yaşı hesaplanmalıdır.

Ödevin son teslim tarihi 30 Kasım 2021 ders saatidir.

ÖDEV #1.rar Creative Commons License

INDUSTRIAL AIR POLLUTION COURSE NOTES
Lecture Note
11/9/2021

Mathematics of Duct Calculations

DUCT CALCULATIONS.pdf Creative Commons License

AKTİF ÇAMUR MODELLEMESİ DÖNEM ÖDEVİ
Homework
11/8/2021

Dönem ödevi konuları ektedir. Hali hazırda 7 öğrencimiz konularını belirledi, 6 öğrencimiz de konularını belirleyip bize bildirsinler.


DÖNEM ÖDEVLERİ.xlsx Creative Commons License

AKTİF ÇAMUR MODELLEMESİ DERS NOTU #5
Lecture Note
10/19/2021

Bölüm 1.4. Geri Devir & Kademeli Besleme

BÖLÜM 1.5 v1.0.pdf Creative Commons License

INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL COURSE NOTES
Lecture Note
10/19/2021

Chapter 3. Economics

CHAPTER 3. ECONOMICS v2.pdf Creative Commons License

AKTİF ÇAMUR MODELLEMESİ DERS NOTU #8
Lecture Note
10/19/2021

Bölüm 1.8.1 Aktif Çamur Modeli No.1

BÖLÜM 1.8.1 v1.0.pdf Creative Commons License

AKTİF ÇAMUR MODELLEMESİ DERS NOTU #7
Lecture Note
10/19/2021

Bölüm 1.7. Çöktürücülerin Modellenmesi

BÖLÜM 1.7 v1.0.pdf Creative Commons License

AKTİF ÇAMUR MODELLEMESİ DERS NOTU #4
Lecture Note
10/19/2021

26 Ekim tarihli ders notu

BÖLÜM 1.4 v1.0.pdf Creative Commons License

AKTİF ÇAMUR MODELLEMESİ DERS NOTU #6
Lecture Note
10/19/2021

Bölüm 1.6. Çok Değişkenli Modeller

BÖLÜM 1.6 v1.0.pdf Creative Commons License

AKTİF ÇAMUR MODELLEMESİ DERS NOTU #3
Lecture Note
10/17/2021

19-26 Ekim tarihli ders notu

BÖLÜM 1.3 v1.0.pdf Creative Commons License

AKTİF ÇAMUR MODELLEMESİ DERS NOTU #2
Lecture Note
10/17/2021

12-19 Ekim 2021 tarihli ders notu.

BÖLÜM 1.2 v1.0.pdf Creative Commons License

AKTİF ÇAMUR MODELLEMESİ DERS NOTU #1
Lecture Note
10/5/2021

5-12 Ekim 2021 tarihli ders notu. Ayrıca bu sayfada bulunan MNL2.0 isimli duyuru ekindeki makaleyi de okuyabilirsiniz.

BÖLÜM 1.1 v1.0.pdf Creative Commons License

AutoSBR - Arduino Kontrollu SBR Sistemi
Other
1/9/2021

Bu dosya, arduino kontrollu, düşük maliyetli bir ardışık kesikli reaktör deney düzeneğine ait 3D çizimler, aygıt yazılımları ve PC yazılımını içermektedir. Cihazın benzerini yapmak veya modifiye etmek için yazarla irtibata geçiniz. 

AutoSBR- Goes to Website.rar Creative Commons License

bioXL3 Add-in Package
Other
6/30/2020

This MS Excel add-in has been created for the simulation of conventional wastewater treatment processes by Activated Sludge Model No.3 (ASM3). It's open-source, and very user-friendly. You can calculate all nitrogenous and carbonaceous component concentrations in all process reactors, waste activated sludge and return activated sludge lines, as well as secondary sedimentation tank. Besides, you can calculate COD, TKN, TN, and TSS concentrations at all points within the treatment process. Also add sludge retention time and all removal efficiencies to the list. 

bioXL3 is available as free-of-charge and open-source for all interested parties. Although comprehensive tests have been performed to ensure the accuracy of the tool, please download and use it at your own risk pertaining to the accuracy and possible damage on your computer. 

Please remember citing the following journal article:

Demir, S., Manav Demir, N., 2020. Implementation of Activated Sludge Model No. 3 as an educational tool: bioXL3. Computer Applications in Engineering Education, DOI: 10.1002/cae.22292.

bioXL3 v1.1.rar Creative Commons License

Yapay Sinir Ağları Excel Uygulaması
Other
12/4/2018

Program kodu açık olarak paylaşılmıştır. Excel VBA programlama hususunda tecrübeli olmayanların kodu değiştirmesi tavsiye edilmez. Programın kullanılması sırasında veya sonrasında bilgisayarda oluşabilecek veri kayıpları ve diğer yazılımsal/donanımsal arızalarla ilgili sorumluluk kabul edilmez. Programı kullanan kişi bu tür veri kaybı veya arıza durumlarını kabul etmeden kullanmamalıdır. 

Program sadece eğitim amaçlı geliştirilmiştir ve sonuçların doğruluğu garanti edilmez. 

Programı, ilgili dergi makalesine atıf yaparak kullanabilirsiniz. 

NUERAL NETWORK.rar Creative Commons License

MNLR 2.0
Other
10/16/2017
YTÜSU Kararlı Akım
Other
10/16/2017
YTÜSU Kararsız Akım
Other
10/16/2017
HidroXL Eklenti Paketi
Other
10/16/2017