Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2012 - 2015Kentsel Atmosferde Poli Klorlu Bifenil (PCB) Konsantrasyonlarının Gaz ve Partiküllerde Fraksiyonel Değişimlerinin Belirlenmesi ile Beraber Uzun Mesafeli Taşınımların İncelenmesi

  • 2010 - 2011İstanbul Atmosferinde Uçucu Organik Bileşik Kirliliğinin Kaynaklarının Belirlenmesi: Pilot Ölçekli Çalışma

    TÜBİTAK Projesi

    SARAL A. , DEMİR S.

  • 2006 - 2006İSTAÇ Odayeri katı atık düzenli depo sahasından kaynaklanan koku emisyonlarının çevreye etkilerinin araştırılması