Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Numerical Modeling of Traditional Masonry Walls Strengthened with Grout Injection

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.14, sa.10, ss.1517-1532, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

In-Plane Shear Behavior of Traditional Masonry Walls

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.11, sa.2, ss.278-291, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Material Characterization of Byzantine Period Brick Masonry Walls Revealed in Istanbul (Turkey)

PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, cilt.61, sa.2, ss.209-215, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of Pozzolanicity of Clay Bricks Fired at Different Temperatures for Use in Repair Mortar

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, cilt.28, sa.8, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uçucu Kül Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonda Rötre ve Rötre Çatlaklarının İncelenmesi

Hazır Beton Dergisi, cilt.92, ss.64-71, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation Of Mechanical Properties Of Two-Wyhte Stone Masonry Walls Consolidated With Grout

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-II, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2020, ss.53-54

Pozzolanicity Evaluation of Rock-Cut Building’s Waste Material in Cappadocia Region

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.100-107

Yüksek Fırın Cürufu Esaslı Harçların Sıva Olarak Tarihi Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.559-568

Tarihi Yapılarda Taşıyıcı Tuğla Duvarın Elastisite Modülünün Deneysel ve Matematiksel Model ile Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.533-542

Determination of Mechanical Properties of Blend Bricks Used In Historical Structures

3rd International Conference on Protection Of Historical Constructions, Lisbon, Portekiz, 12 - 15 Temmuz 2017, ss.185-186

Sıkışabilir Bir Tabaka Üzerine Oturan Yığma Duvarların Model Deneylerle İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi (ZM-16), Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.2, ss.595-604 Creative Commons License

Experimental Study on the Mechanical Properties of Lime-Based Mortars Produced for Consolidation

4th Historic Mortars Conference (HMC 2016), Athens, Yunanistan, 10 - 12 Ekim 2016, ss.307-314

Constitutive Modeling of Unreinforced Masonry Walls

ACM 2015-International Conference on Advances in Applied and Computational Mechanics, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ağustos 2015, ss.10-16

Mechanical behavior of two-wythebrick masonry walls injected with hydraulic lime grout

REHAB 2015 - 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Porto, Portekiz, 22 - 24 Temmuz 2015, ss.879-888

Rheological Properties Of Hydraulic Grouts Used in Consolidation of Brick Masonry Walls

REHAB 2015 - 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Porto, Portekiz, 22 - 24 Temmuz 2015, ss.861-868

Influence of Firing Temperature on the Pozzolanic Activity of Calcined Clay Bricks

PROHITECH 2014 - 2nd International Conference on Protection of Historical Constructions, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.617-622

Kireç Harçlarının Tanımlanmasında Uygulanan Deney Yöntemlerinin Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Yapı Örneklerinde İrdelenmesi

4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İMO, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2013, ss.289-300

Tarihi Kireç Harçlarının Tanımlanmasında Uygulanan Deney Yöntemlerinin İrdelenmesi

İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongre ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.84-85

Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi: Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi Örneği

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, ss.73-82

The Effect of Corrosion on the Steel Bars Embedded in Polymer Modified Concrete

7th Asian Symposium on Polymers in Concrete (ASPIC 2012), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.617-624 identifier

Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi : Üsküdar’da Apsidal Yapı Kalıntısı Örneği

Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu (TAYKON 2011), İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2011, ss.500-509

Research on Shrinkage and Shrinkage Induced Cracking in Self Compacting Concrete Made With Fly Ash

THHB International Ready Mixed Concrete Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2008, ss.301-311