Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yaşlanmayı Aşmak

İnsan Toplum Bilimleri , vol.9, no.2, pp.161-164, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sinema ve Gerçeklik: Beyaz Perdenin Arkası

Tezkire , no.22, pp.98-105, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Modernliğe Yaklaşım(lar), Tarih ve Bilinç

Tezkire , no.20, pp.82-90, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ailelerin Alzheimer'lı Yaşlılardan Etkilenme Düzeyi Üzerine Sosyopsikolojik Bir İnceleme

IX. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 December 2022, pp.53

COVİD-19 Pandemi Süreci’nde Yaşlı Kadın ve Sosyal Medya

7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Pandemi Sürecinde Kadın, İstanbul, Turkey, 04 March 2021, pp.67-89 Sustainable Development

Göç Gerontolojisi Bağlamında Mekânın Göçmen Yaşlılar Üzerindeki Etkisi

9. Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.379-388 Creative Commons License Sustainable Development

Kentteki Yaşlılık Algısının Aktif Yaşlanma Üzerindeki Etkisi

1. Uluslararası Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 March 2019, pp.22-27 Creative Commons License

Yaşlı Dostu Kent Kriterleri: İstanbul Örneği

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.657-668 Creative Commons License

Türk Kültürünün İstanbul’daki Sudanlı Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.122 Creative Commons License

Yaşlı Ayrımcılığının Medya Boyutuna Sosyo-Gerontolojik Bir Bakış

Yaşlılık Atölyesi, İstanbul, Turkey, 01 October 2018 - 02 October 2108 Creative Commons License

Yaşa Dayalı Yoksulluk Halleri ve Bazı Çareleri

Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 February 2018 Creative Commons License Sustainable Development

İstanbul Örneğinde Bir Yaşlı Dostu Şehir Ön İncelemesi/A Recce of Aging Friendly City with Istanbul Case

Kent Araştırmaları Enstitüsü ve İTÜ, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.818-825 Creative Commons License

İstanbul Örneğinde Yaşlı Dostu Şehir Ön İncelemesi

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016

Üsküdar'da Yaşlanmak

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VIII, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2014, vol.2, pp.541-549 Creative Commons License

Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesinde Liderlik ve Öncü Kurumlar

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Yaşlanan Dünyada Sağlığın Yönetimi, İstanbul, Turkey, 08 October 2015 Creative Commons License

Sultan II Abdülhamid in Yaşlılık Politikası ve Darülaceze Örneği

Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 February 2014 Creative Commons License

Yaşlılığın ve Yoksulluğun Feminenleşmesi Bir Şehir Okuması

Kent Yoksulluğu ve Aile Dostu Kalkınma Stratejileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 25 January 2014 Creative Commons License

The Evolution of Institutional Care in Turkey

IFA and TURYAK International İstanbul Initiative on Ageing "Intergenerational Solidarity", İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2013, pp.81 Creative Commons License

Books & Book Chapters

COVID-19 Pandemi Süreci'nde Yaşlı Kadın ve Sosyal Medya

in: Pandemi ve Kadın, Alet Erkilet, Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış ve Sevim Zehra Can Kaya, Editor, KADEM Yayınları, İstanbul, pp.315-336, 2022

Yaşlılık ve Mahremiyet

in: Tüm Yönleriyle Mahremiyet, Albayrak, Hale Şule, Editor, T. C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.279-289, 2022

Sosyal Değişimin Demografik Boyutu: Yaşlılık ve Göç

in: Türkiye'de Göç Olgusu: Kimliğin ve Kültürün Dönüşümü, Ahmet Cihan, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.239-247, 2020

Global Demographics and the Management of Long-Term Services and Supports

in: The Global Healthcare Manager: Competencies, Concepts, and Skills, Counte, Michael, Ramirez, Bernardo, West, Daniel J.and Aaronson, William E., Editor, AUPHA/HAP Book, Chicago, pp.395-42, 2019

Kent Mekân İlişkisi ve Kentsel Mekân Organizasyonları

in: Kent Sosyoloji, Mustafa Talas ve Emin Yiğit, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.288-302, 2017

The Leadership of Turkey in Rethinking Citizenship and Human Rights in the Middle East with the Arab Spring.

in: Turkey s Foreign Policy Towards the Middle East Under the Shadow of the Arab Spring, İdris Demir, Editor, Cambridge Scholars Publishing, New Castle Upon Tyne, pp.153-169, 2017

Constitution of Citizenship in Turkey

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2012

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

2

Thesis Advisory

10

Open Access

46
UN Sustainable Development Goals