Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye'de Yaşlılık Algısı: Yaşlı Ayrıcalığı ve Ayrımcılığı Üzerine Bir İnceleme

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.23-35, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Representation of the Persons with Disabilities in Turkish Drama Series

SOBİDER ((Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science), vol.6, no.40, pp.581-596, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yaşlanma ve Mekân Üzerine: Türkiye’de Yaşlı Erkek Bireylerin Camii ve Kahvehane Kullanımlarının Analizi

Academic Review of Humanities and Social Sciences, vol.2, no.1, pp.19-36, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Yaşlanmayı Aşmak

İnsan Toplum Bilimleri, vol.9, no.2, pp.161-164, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Yaşa Dayalı Yoksuluk ve Bir Çare Olarak Darülaceze

Kapı, no.1, pp.62-63, 2018 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Sultan Abdülhamid II’s Leadership in Caring for the Eldery and Mission of the Darülaceze He Founded

Scholars Bulletin, vol.3, no.10, pp.459-463, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İstanbul da Yaşlanmak İstanbul da Yaşlıların Mevcut DurumuAraştırması

İnsan & Toplum, vol.6, no.1, pp.221-223, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Search of Alternative Modernity by Sayyid Jamal al Din al Afghani

Scholars Bulletin, vol.2, no.3, pp.146-148, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Nature of Leadership in Respect of the Work and Organization in Turkey

International Journal of Current Research, vol.8, no.3, pp.27960-27963, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Limits of Aging Services in Turkey

International Journal of Sciences, vol.5, no.2, pp.59-62, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Rethinking Sustainable Living for the Older Adults

International Journal of Current Multidisciplinary Studies, vol.2, no.1, pp.120-122, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Aging in Place and the Basic Parameters of Geographical Gerontology in Turkey

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, vol.36, pp.425-429, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Understanding and Evaluating of Leisure Activities The Cases of Istanbul and Denton

International Journal of Development Research, vol.5, no.12, pp.6398-6400, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Perception of Alzheimer s Disease in the Social Context of Turkey

Scholars Bulletin, vol.1, no.10, pp.276-279, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Toward a New Conceptualization of Citizenship in Turkey

International Journal of Sociology and Anthropology, vol.7, no.10, pp.219-222, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kentin Kökeni Muhafazakâr ve Modernist Halleri

Şehir ve Medeniyet, vol.5, no.9, pp.32-37, 2015 (Other Refereed National Journals)

What are Old People for?

The Journal of Aging in Emerging Economies, vol.3, no.2, pp.92-93, 2011 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Birth of Nursing Home Phenomenon in Ottoman-Turkish Society: The Case of Darülaceze (Almshouse) in Istanbul

Journal of Aging in Emerging Economies, vol.3, no.1, pp.17-23, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Nature of Community Service in Turkey: The Case of Istanbul's Gecekondu (Shanty House) Areas.

Journal of Aging in Emerging Economies, vol.2, no.2, pp.93-100, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Osmanlı-Türk Aydınının Batı Algısından AB Politikasına

Tezkire, no.29, pp.137-148, 2002 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Medya ve Gerçeklik: Kameranın Yansıtmadıkları

Editör, no.1, pp.8-9, 2002 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Sinema ve Gerçeklik: Beyaz Perdenin Arkası

Tezkire, no.22, pp.98-105, 2001 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Modernliğe Yaklaşım(lar), Tarih ve Bilinç

Tezkire, no.20, pp.82-90, 2001 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD-19 Pandemi Süreci’nde Yaşlı Kadın ve Sosyal Medya

7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Pandemi Sürecinde Kadın, İstanbul, Turkey, 04 March 2021, pp.67-89 Sustainable Development

A DISCOURSE ANALYSIS ON THE COVID-19 PROCESS AND OLDER ADULTS IN TURKEY: TWITTER EXAMPLE

WORLD CONFERENCE ON PANDEMIC STUDIES-I, Ankara, Turkey, 01 May 2021, pp.7-11 Sustainable Development

Göç Gerontolojisi Bağlamında Mekânın Göçmen Yaşlılar Üzerindeki Etkisi

9. Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.379-388 Creative Commons License Sustainable Development

Kentteki Yaşlılık Algısının Aktif Yaşlanma Üzerindeki Etkisi

1. Uluslararası Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 March 2019, pp.22-27 Creative Commons License

Yaşlı Dostu Kent Kriterleri: İstanbul Örneği

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.657-668 Creative Commons License

Türk Kültürünün İstanbul’daki Sudanlı Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.122 Creative Commons License

Yaşlı Ayrımcılığının Medya Boyutuna Sosyo-Gerontolojik Bir Bakış

Yaşlılık Atölyesi, İstanbul, Turkey, 01 October 2018 - 02 October 2108 Creative Commons License

Yaşa Dayalı Yoksulluk Halleri ve Bazı Çareleri

Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 February 2018 Creative Commons License Sustainable Development

İstanbul Örneğinde Bir Yaşlı Dostu Şehir Ön İncelemesi/A Recce of Aging Friendly City with Istanbul Case

Kent Araştırmaları Enstitüsü ve İTÜ, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.818-825 Creative Commons License

İstanbul Örneğinde Yaşlı Dostu Şehir Ön İncelemesi

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016

Üsküdar'da Yaşlanmak

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VIII, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2014, vol.2, pp.541-549 Creative Commons License

Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesinde Liderlik ve Öncü Kurumlar

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Yaşlanan Dünyada Sağlığın Yönetimi, İstanbul, Turkey, 08 October 2015 Creative Commons License

Sultan II Abdülhamid in Yaşlılık Politikası ve Darülaceze Örneği

Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 February 2014 Creative Commons License

Yaşlılığın ve Yoksulluğun Feminenleşmesi Bir Şehir Okuması

Kent Yoksulluğu ve Aile Dostu Kalkınma Stratejileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 25 January 2014 Creative Commons License

The Evolution of Institutional Care in Turkey

IFA and TURYAK International İstanbul Initiative on Ageing "Intergenerational Solidarity", İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2013, pp.81 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Yaşlılık ve Mahremiyet

in: Tüm Yönleriyle Mahremiyet, Albayrak, Hale Şule, Editor, T. C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.279-289, 2022

Sosyal Değişimin Demografik Boyutu: Yaşlılık ve Göç

in: Türkiye'de Göç Olgusu: Kimliğin ve Kültürün Dönüşümü, Ahmet Cihan, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.239-247, 2020

Global Demographics and the Management of Long-Term Services and Supports

in: The Global Healthcare Manager: Competencies, Concepts, and Skills, Counte, Michael, Ramirez, Bernardo, West, Daniel J.and Aaronson, William E., Editor, AUPHA/HAP Book, Chicago, pp.395-42, 2019

Kent Mekân İlişkisi ve Kentsel Mekân Organizasyonları

in: Kent Sosyoloji, Mustafa Talas ve Emin Yiğit, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.288-302, 2017

The Leadership of Turkey in Rethinking Citizenship and Human Rights in the Middle East with the Arab Spring.

in: Turkey s Foreign Policy Towards the Middle East Under the Shadow of the Arab Spring, İdris Demir, Editor, Cambridge Scholars Publishing, New Castle Upon Tyne, pp.153-169, 2017

Constitution of Citizenship in Turkey

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2012