Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

  • Web Madenciliği Entegre Edilmiş Semantik Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi, SEVİNDİK T. , Z.Cömert(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • AKRAN VE ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN UYGULANDIĞI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM ORTAMLARINDA ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME TOPLULUĞUNUN GELİŞİMİ, SEVİNDİK T. , K.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Web Tabanlı Eğitimde Web Madenciliği Uygulaması ile Öğrenci Davranışlarının Analizi, SEVİNDİK T. , O.Ünlükahraman(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Yabancı Dil Eğitiminde Eğitsel Oyunlar Aracılığıyla Mobil Öğrenme, SEVİNDİK T. , N.Bozkurt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016