Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • Web Madenciliği Entegre Edilmiş Semantik Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi

  SEVİNDİK T.

  Z.Cömert(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • AKRAN VE ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN UYGULANDIĞI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM ORTAMLARINDA ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME TOPLULUĞUNUN GELİŞİMİ

  SEVİNDİK T.

  K.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Web Tabanlı Eğitimde Web Madenciliği Uygulaması ile Öğrenci Davranışlarının Analizi

  SEVİNDİK T.

  O.Ünlükahraman(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Yabancı Dil Eğitiminde Eğitsel Oyunlar Aracılığıyla Mobil Öğrenme

  SEVİNDİK T.

  N.Bozkurt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016