Duyurular & Dokümanlar

Ders Notu 25.03.2020
Sunum
25.03.2020

bugünkü derse ilişkin sunum dosyası eklenmiştir.


Yeni Arayışlar Yeni Yapılanmalar.pp....pptx Creative Commons License

Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Yönetim Yüksek Lisans Dersi Programı
Diğer
16.02.2020

2019-2020 Bahar Yarıyılı SBP5212 Yerel Yönetimlerde stratejik Planlama ve Yönetim Yüksek Lisans Dersi Programı

Prof. Dr. Sırma TURGUT Yerel Yöneti....docx Creative Commons License

Metropoliten Yönetim ve Mekansal Planlama Doktora Dersi Programı
Diğer
16.02.2020

SBP 6119 Kodlu Metropoliten Yönetim ve Mekansal Planlama Doktora dersi 2019 -2020 Bahar Yarıyılı Ders Programı

Prof. Dr. Sırma TURGUT Metropoliten....docx Creative Commons License