Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ESTABLISHING CHECKLISTS AND VALUATION MATRICES FOR TRANSPORTATION INVESTMENT PROJECTS

OXIDATION COMMUNICATIONS, cilt.39, no.39, ss.613-626, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kentsel Dönüşüm Kıskacında Bağdat Caddesi

e-Megaron, cilt.14, ss.155-166, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Bagdat Street" in the Grip of Urban Transformation

MEGARON, cilt.14, ss.155-166, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını

PLANLAMA, cilt.28, ss.91-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Kentleri için Kentsel Büyüme Yönetimi Sistemi ve İstanbul Örneği

e-Megaron, cilt.12, ss.429-442, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Katıımcı Planlama Deneyimi: Mersin İl Çevre Düzeni Planı Örneği

MEGARON, cilt.12, ss.292-303, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Avrupa Birliği Perspektifinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yönetişim Dinamikleri

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.25-56, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kırsal Kalkınmada Mahalle Düzeyinde Katılım: Mersin

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2017, ss.192-209

Kırsal Kalkınmada Mahalle Düzeyinde Katılım: Mersin Örneği

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2017, ss.192-209

Kentsel Dönüşüm Kıskacında Bağdat Caddesi

1. Konut Kurultayı, Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.378-429

Yerleşmeler Kademelenmesi Yeni Bir Yaklaşım: Mersin Çevre Düzeni Planı Örneği

18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

New Exprerience in Environmental Plans: Mersin

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering,, İzmir, Türkiye, 24 Nisan 2018, ss.315-322

Migration and the Built Environment in the Mediterranean and the Middle East

Caumme III/Paumme I, NAPOLİ, İtalya, 24 - 25 Kasım 2016, ss.23-26

Nerede Bu Projelerin Dönüştürdükleri

UPAD Kocaeli Uluslararası Kentsel Planlama Mimarlık Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2014, cilt.3, ss.1181-1193

Bugünkü Kent Yönetimi ve Planlama Sistemi Türkiye Kentlerini Üçüncü Bin Yıla Taşıyabilecek mi?

23. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 1999, ss.283-292

”Planlama ve Mimarlık Eğitiminin İlişkileri üzerine Bir Değerlendirme”

Mimarlık Fakültesinde Eğitim, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Haziran 1998, ss.109-116

Ülkemizde Koruma Olgusu ve Koruma Amaçlı İmar Planı Yaklaşımının Değerlendirilmesi

ICOMOS, Koruma Planlaması Semineri II, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül 1993, ss.155-167

Kent Merkezinde Unutulmuş Olan Konut Alanlarının Yeniden Konut Stoğuna Kazandırılması: Beyoğlu Örneği”

TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konut Kurultayı, ss.575-595

“Kapadokya’da Hayaller ve Gerçekler”

Kuruluş Halinde Olan Kapadokya Meslek Yüksek Okulu’nun Mustafapaşa Ölçeğinde Sit Alanlarında Korumaya Etkisi Sempozyumu

Kitap & Kitap Bölümleri

10Th. Sustainable Development & Planning

Danger Bells In The Cultural Heritage in Istanbul”, 10Th. Sustainable Development & Planning,, Brebberia, C., Editör, Wessex Institute Of Technology, Uk Wıtpress, Southhampton, Boston,, Southhampton, Boston,, ss.500-510, 2018

10 th. Sustainable Development Planning

Alarm Bells Ring for the Cultural Heritage of Istanbul, Brebberia,C., Editör, Wessex Books , Southampton, ss.627-635, 2018

Current Trends in Science and Landscape Management

City Centers That Could Not Survive Despite the Urban Transformation: Case of Tarlabaşı, İstanbul, Efe,R,Wendt,J,A,Unal H,Zencirkıran,M, Tumsavaş,Z,Borisova,B., Editör, St. Klıment Ohridski Unıversıty Press, Sofya, ss.443-453, 2017

Current Trends in Science and Landscape Management,

Technical Infrastructure and Urban Resilience, Efe R, Zencirkıran, M., A. Wendt A., Tumsavas Z., Unal H. Borisova,B., Editör, ST. KLIMENT OHRİDSKI UNIVERSITY PRESS, SO, Sofija, ss.571-577, 2017

Kamusal Alanlar Esenler

Kentlerin Sinerji Kapları Kamusal Alan ve Sinerji Kapları, Erdönmez,Dinçer,E, Atnmaca,CAn,A, Editör, AYN Yayın İletişim İlbey Matbaa, İstanbul, ss.16-40, 2017

Current Trends in Science and Landscape Management,

City Centers That Could Not Survive Despite the Urban Transformation: Case of Tarlabaşı, İstanbul, Efe R, Zencirkıran, M., A. Wendt A., Tumsavas Z., Unal H. Borisova,B, Editör, ST. KLIMENT OHRİDSKI UNIVERSITY PRESS,, Sofija, ss.443-453, 2017

Recent Research in Interdisiplinary Science

Ideas About Being A "Brand City" : Gaziantep Case, Efe.R.,Cürebal,İ,Nyussupova G,Atasoy,E, Editör, St. Climent Ohri University Press, Sofya, ss.17-29, 2016

Recent Researches in Interdisiplinary Sciences

Ideas About Being a ”barnd city”:Gaziantep, Recep Efe, İsa Cürebal, Gülnura Nyussupova,Emin Atasoy, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.17-30, 2016

Kentsel ve Çevresel Koruma

Koruma ve Miras alanlarının" Turizm Amaçlı Kullanımı ve Korunması (6. Ünite) , Berna D.Sel, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayını no:2813, Açık Öğretim Fakültesi yayını no: 1771, Eskişehir, ss.94-113, 2013

Planlama Eğitiminde 25 Yıl

Planlama 6 Stüdyosunun Planlama 4 ve Planlama 5 Stüdyoları Bağlamında İrdelenmesi: Lüleburgaz Stüdyosu Örneği, Cengiz H., Evren Y., Özden Örnek E., Özügül M., D., Kovankaya İ., E., Editör, Ytü B-Y Merkezi, İstanbul, ss.85-103, 2010

Planlama Eğitiminde 25 Yıl. Şehir ve Planlama Eğitim Seminerleri

Planlama VI Stüdyosunun Planlama IV ve Planlama V Stüdyoları Bağlamında İrdelenmesi, Hüseyin Cengiz, Yiğit Evren, Doruk Özügül, Elif Örnek, Editör, Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi, İstanbul, ss.85-103, 2009 Creative Commons License

Diğer Yayınlar