Education Information

Education Information

 • 2006 - 2014 Doctorate

  Gazi University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Department Of Computer And Educatıon Technologıes Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Tablet bilgisayar için geliştirilen etkileşimli e-kitabın öğrencilerin akademik başarısına ve tutumuna etkisi

  Gazi University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Educatıonal Scıences

 • 2005 Postgraduate

  ARCS modeline göre tasarlanan eğitsel yazılımın öğrenmeye etkisi

  Gazi University, Gazi Faculty Of Educatıon, Department Of Computer And Educatıon Technologıes Educatıon