Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessing Candidate Language Teachers’ Level Of Knowledge and Ideas Towards the Use of Interactive Whiteboard

Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896), cilt.3, ss.50-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of ICT Skill Levels of Foreign Language Instructors Working at Universities.

The Online Journal of New Horizons in Education, cilt.2, ss.34-41, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÖTE Bölümü Öğrencilerinin İnternet Etiği Algılarının İncelenmesi

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.2, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARCS Güdüleme Modeline Göre Tasarlanan Eğitsel Yazılımın Öğrenmeye Etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.67-88, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Personal Security Measures For Education Professionals and Users

International Distance Education Conference, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 Ekim 2010, ss.959-965

İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Kullanımının Değerlendirilmesi

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.210-211

Teknoloji Entegrasyonunda Öğretmen Faktörü ve Eğitimi

I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 09 Mart 2018, ss.474

Tablet Bilgisayar Üzerinden Etkileşimli E Kitap Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.1251-1261

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sunan Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Ghent, Belçika, 24 - 26 Nisan 2015, ss.1-10

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.367-372

Kodu ile Kendi Oyununu Geliştiren Çocuklar

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.327-330

Bilgisayar Dersine Yönelik PDR Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Güdülenmelerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İrdelenmesi

5th The International Conference of New Horizons in Education, Paris, Fransa, 24 - 28 Haziran 2014, ss.625-631

A Comparison of Sixth Grade Students Reading Comprehension on Two Different Digital Formats

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Tampere, Finlandiya, 23 - 27 Haziran 2014, cilt.2014, ss.702-707 Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeninin Yeterliliğine İlişkin Görüşleri

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.1

The Evaluation of Websites Teaching English as a Foreign Language (EFL)

4th The International Conference of New Horizons in Education, Rome, İtalya, 25 - 27 Haziran 2013, ss.1135-1145

İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri İle Çevrim İçi Öğrenme Sistemleri Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişki

The International Conference of New Horizons in Education, Praha, Çek Cumhuriyeti, 5 - 07 Haziran 2012, ss.834-838

Yabancı Dil Öğretmenleri Akıllı Tahta Kullanımına Ne Kadar Hazır?

2. International Science & Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2011, ss.968-974

Böte Bölümü Öğrencilerinin İnternet Etiği Algılarının İncelenmesi

10. International Education Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, ss.246-249

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanımı Konusunda Bir Gereksinim Çözümlemesi

5. International Balkan Congress for Education and Science, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.121

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okullarda Üstlendikleri Sorumlulukların İncelenmesi

1. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, ss.560-572

Eğitimde Kalite Güvence Sisteminin Önemi ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümlerinde Akreditasyonun Yararları

International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2008, ss.955-958