Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

  • Reverse Logistic Network Design With Uncertainty, SONER KARA S. , M.F.(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Yapay sinir ağları ile talep tahmini ve gıda sektöründe uygulanması, SONER KARA S. , M.Tuğba(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • İstanbul Hızlı Ulaşım Sisteminde Simülasyon bazlı Çizelgeleme, SONER KARA S. , E.Pekel(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016