Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Robo-Sukuk pricing for Chinese equities

BORSA ISTANBUL REVIEW, vol.1, no.1, pp.1-8, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Redrawn Socio-Economic Realities-Covid 19

Journal of Academic Opinion, vol.2, no.1, pp.23-26, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Rethinking the Global Financial Crisis: Theoretical Perspectives from Heterodox Economics

Journal of emerging economies and policy (Online), vol.1, no.1, pp.1, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Robo-Islamic Advisory Framework for Islamic Compliance Assurance

Journal of Islamic Banking & Finance, vol.1, no.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Islamic Law: Economics, Property & Taxation

INTERGOVERNMENTAL RESEARCH AND POLICY JOURNAL, vol.1, no.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Covid-19 pandemic period reflections on problems experienced in distance education at the primary school level: teacher opinions

World Review of Science Technology and Sustainable Development, vol.1, pp.1-14, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Politik İktisadın Gelişiminde İskoç Aydınlanmasının Etkisi

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.132-146, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İktisadın Matematizasyonu, Marshall’dan Keynes’e Mises’den Hayek’e Buchanan’dan Coase’a:Matematiksel İktisada Yönelik Eleştiriler

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.161-189, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İktisatta Formalizm, Aksiyomatizasyon, Optimizasyon Ve Matematizasyon Akımı

Ekonomi Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.233-263, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İaşe Temelli Ekonomik Model: Osmanlı Örneği

Düzce İktisat Dergisi, vol.1, no.1, pp.69-81, 2020 (Other Refereed National Journals)

Guy Ritchie Sinemasında İktisadi Temalar: Sherlock Holmes Karakteri Üzerinden Bir Okuma

Journal of Emerging Economies and Policy, vol.1, no.1, pp.1-12, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

General Data Protection Regulation: A Transformative Law

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-15, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Transformation of Europe Socio-Economics In The Wake of General Data Protection Regulation (GDPR)

Journal of Emerging Economies and Policy, vol.5, no.1, pp.5-16, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sosyal Devletin Evriminde Vergilendirmenin Toplum-Devlet Çatışması Üzerindeki Etkisi

Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.81-98, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Quranic Principles of Universal Law on The Quranic Exegesis

Bilimname, vol.2019, no.39, pp.165-186, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

The Queen Asked: State of Mainstream Economics

Economic Thought and Practice, vol.2, no.1, pp.681-697, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Urban Space: Universal Pursuit of Happiness

Revista Científica Monfragüe Resiliente, vol.1, no.VII, pp.291-312, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilişim Teknolojisindeki Gelişimin Sosyoekonomik Etkileri

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.264, no.275, pp.264-275, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Hidrolik Keynesyen Yaklaşımın Bir Eleştirisi: Dengesizlik Keynesciliği

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.107-119, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Research on Okun's Law's Validity in Turkey with Granger Causality Test (1988-2016)

MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, vol.8, no.4, pp.33-43, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Oyun Teorisi ve Nash’ın Denge Stratejisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.14, pp.419-440, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Reformist Outlook on Mainstream Economics: John Kenneth Galbraith

MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, vol.8, no.4, pp.24-32, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Hegemony War In Bretton Woods: John Magnard Keynes And Harry Dexter White

MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, vol.8, no.4, pp.18-23, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yeni Keynesyen Piyasa Etkinliği ve Joseph Eugene Stiglitz

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.13, pp.444-471, 2017 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Devleti’nde Reklamın Tarihsel Gelişimi ve Ekonomiye İlk Yansımaları

Sosyal Bilimler Metinleri, no.1, pp.86-104, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İktisadi Düşüncede Değerin Kaynağı Sorunsalı

Çalışma ve Toplum, no.53, pp.667-680, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bölgeler Arası Ekonomik Entegrasyon Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış

Sosyal Bilimler Metinleri, vol.1, pp.502-515, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Changing Role of the State during the Development of the Economic Though Mercantilism Physiocracy and Classical Economics

International Journal of Scientific Engineering Research, vol.7, no.11, pp.552-556, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Sürgün Bir Alman Neoliberal: Wilhelm Röpke

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.23-34, 2016 (Other Refereed National Journals)

Neoklasik İktisadi Düşünceye Eleştirel Bir Bakış : Thorstein Bunde Veblen

Balkan Journal of Social Sciences, vol.5, no.9, pp.106-114, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İbn-i Haldun’un Devlet Anlayışı Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkınma” Düşüncesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.141-154, 2015 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Devleti’nden Günümüze Liberal İktisadi Düşüncenin Gelişimi

Akademik Bakış Dergisi, no.34, pp.1-11, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Historical Evolution of the Capital Accumulation in the Capitalist System

International Journal of Business and Social Science (IJBSS), vol.2, no.9, pp.268-274, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaçağın Sosyoekonomik Düzeni: Feodalizm

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.36, pp.226-241, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

John Kenneth Galbraith’ın Yerleşik İktisadın Varsayımlarına Yönelik Eleştirileri

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.17, pp.103-113, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bağcılar Ve Göç: Gelenlerin Şehre Uyumu

Bağcılar Belediyesi 30. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2022, pp.1-2 Creative Commons License Sustainable Development

A Criticism of the “Neoclassical Tradition” and Economics Education in Turkey

The 49th Annual Meeting of the History of Economics Society, Minnesota, United States Of America, 16 - 19 June 2022, pp.1-10

Redrawn Economic Realities-Covid 19

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2021, pp.1-2 Creative Commons License Sustainable Development

The Rule of Law and Economics: Half Truths

International Symposium on Economic Thought, Kocaeli, Turkey, 28 - 30 November 2020, pp.1-2 Sustainable Development

An Evaluation on the Socio Economic Impacts of the Ottoman State’s Narh Application

International Symposium on Economic Thought, Kocaeli, Turkey, 28 - 30 November 2020, pp.1-2 Sustainable Development

From RCD to ECO: Challenges and Beyond

International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2019

Poverty in Muslim Countries: Policy Recommendations Over The Gulf Cooperation Council

International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2019 Sustainable Development

Okun Yasasının OECD Ülkeleri İçin Geçerliliği Üzerine Panel Veri Analizinin Uygulanması (1990:2017)

VI. International Conference on Applied Economics and Finance, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019

What Is The Role of Environmental Taxes in The Reduction of Greenhouse Gas Emission?

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.1

Drawing An Effective Solution for Globalization of A Technology Startup Company

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 9 - 10 November 2019

Kurumsal İktisat Perspektifinden Vergi

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.1

Neoklasik Ortodoksi’nin Matematiğine Dair Mektuplar

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.1

Dünya Enerji Piyasasında Küresel Para İkilemi: Dolar/Euro Dönüşümünün Etkileri

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 6 - 07 April 2019, pp.1-2

Collaborative Spatial Planning for Sustainable Growth in the European Union

The International Congresson Sustainable Development,Public Management andTerritorial Governance, Katowice, Poland, 29 - 31 May 2019, pp.1-2 Sustainable Development

The Power That Determines Political And Economic Policies Of Medieval Europe:The Knights Templar

V. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.1-2

İktisat Metodolojisinin Evriminde Fizyokratların Rolü

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.1-2

Rise of Financial Rulership in the Late-Mediaeval Period of Florence: Bank of Medici

V. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Aydın, Turkey, 8 - 10 April 2019

Beveridge Eğrisi Yardımı ile Açık İş Pozisyonlarının Analizi

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1-15

Ana Akım İktisadın Gelişmesinde Washıngton Uzlaşması’nın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Aydın, Turkey, 28 - 30 November 2018, pp.1-15

İslam Ekonomisi’nde Kaydi ve Sanal Paraya Retorik Bir Bakış

International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2018, pp.1-10

Türkiye Kaya Gazı Potansiyelinin Cari Açık Sorunu Üzerindeki Olası Etkileri

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2018

Islamic Banking and Islamic Finance in Bahrain

III. International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Skopje, Macedonia, 7 - 11 August 2018, pp.1-15

İslam İktisat Metodolojisinin “Manevi Sermeye” Unsurları

International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2018, pp.1-15

Possible Effects Of Artificial Intelligence On The Economy

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, Kyrenia, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 07 December 2017, pp.129

The Impact Of “Uncertainty” And “Expectations” On The Functionality Of Rationality: An Evaluation Of Behavioral Economics

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 07 December 2017, pp.127-128

İslam İktisadı’nda Bireyin Tercihleri: Homo Economicus ve Homo Islamicus’un Karşılaştırılması

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 October 2017, pp.82-83

International Energy Policies And Reflections Of Turkey

IV. International Multıdisciplinary Congress Of Eurasia, Rome, Italy, 23 - 25 August 2017, vol.3, pp.535-546

Politika Biliminin İktisadi Analizi: Virgina Politik İktisat Okulu

2nd International Conference on ”Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, Athens, Greece, 6 - 07 September 2017, pp.1-2

General Assessment of the Chicago School in the Development of Economic Thought

44th Annual Meetings of the History of Economics Society, Abbotsford, Canada, 22 - 26 June 2017, pp.1-2

1923-1924 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Sosyokültürel ve Ekonomik Sonuçları

2nd International Conference on ”Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences”, Athens, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.1-2

Üniversite Öğrencilerinde Karar Verme Becerileri: Kocaeli Meslek Yüksekokulu Örneği

International Congress Of Management Economy And Policy, Aydın, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.880-891

İslam Ekonomisi’nde Atık Yönetiminin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2017, pp.163-164

Türkiye’de İnovasyon Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasındaki Etkileşimin Ekonomik Etkileri

International Congress Of Energy, Economy And Security, İstanbul, Turkey, 25 March 2017, pp.81 Sustainable Development

Beşeri Sermaye ve Gelir Dağılımı İlişkisi: OECD Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması

European Congress On Economic Issues, Kocaeli, Turkey, 30 March - 01 April 2017, pp.57-58

The Effect Of Scottish Enlightenment On Development Of Political Economy

Humanities And Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 1 - 03 January 2017, pp.241-249

Türkiye’de Beşeri Sermayenin Yoksullukla Mücadele ve Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri

2. International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 06 December 2016, pp.1-2 Sustainable Development

Politika Ekonomi İlişkileri Üzerine Teorik Yaklaşimlar Politik Konjonktür Teorileri

2. International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 06 December 2016, pp.247-261

Piyasa Aksaklıklarında Devletin Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.333-339

Osmanli Devleti’nde Reklamin Tarihsel Gelişimi ve Ekonomiye İlk Yansımaları

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.3, pp.2667-2685

İktisadi Düşüncenin Gelişiminde Girişimcilik Kavramina Genel Bir Bakiş

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.4, pp.5301-5315 Sustainable Development

Küresel Sistemde Bilginin Toplumsallaşma Süreci ve Sosyoekonomik Değişim Paradoksu

8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.1-2 Sustainable Development

Küreselleşme Olgusu ve Bilgi Toplumunun Gelişme Dinamiklerinin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri

8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.1-10

Books & Book Chapters

Economic-Ecological Principles and the Question of Mineral Waters in Brazil: A Propositional Analysis

in: Handbook of Research on Sustainable Development Goals, Climate Change, and Digitalization, , Editor, IGI Global, pp.1-14, 2021 Sustainable Development

Davranışsal İktisat, Deneysel İktisat Ve Nobelite

SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Yayınları, İzmir, 2020

United States-China Trade War 2019 Its impacts on European Economies

in: Cross-Border Cooperation (CBC) Strategies for Sustainable Development, x, Editor, IGI Global, London, pp.132-151, 2020 Sustainable Development

Classical and Contemporary Economic Thought in Islam: A Comparative Analysıs of Ibn Khaladun’s “Muqaddimah” And Muhammad Baqır Al-Sadr’s “Iqtisaduna”

in: Current Issues / Problems In Social Sciences: An Evaluation From An Economic Perspective, x, Editor, İksad, Konya, pp.136-173, 2020

Göç Teorilerine Kısa Bir Bakış, Gerçekler ve Efsaneler

in: Yönetim İnovasyon (Sosyo- Ekonomik Sosyo-Kültürel Gelişmeler), Doç. Dr. Zekeriya NAS, Editor, İksad Publishing House, Konya, pp.119-140, 2019

Collaborative Spatial Planning for Sustainable Growth in the European Union

in: New Horizons in Social, Human and Administrative Sciences, x, Editor, İksad Publishing House, İstanbul, pp.183-206, 2019

Institutional Change in the Context of New Institutional Economics: Effects of RD Expenditures on the Institutional Change in Turkey

in: Economic and Social Issues: Global and Local Perspective, Ayhan ORHAN,Sema YILMAZ GENÇ,Nuray TERZİ, Editor, Cambridge International Academics, Glasstree Academic Publishing, London, pp.141-156, 2018

Differences of Joseph Alois Schumpeter and Friedrich August von Hayek in Economic Understanding

in: Economic and Social Issues: Global and Local Perspective, Ayhan ORHAN,Sema YILMAZ GENÇ,Nuray TERZİ, Editor, Cambridge International Academics, Glasstree Academic Publishing, London, pp.85-94, 2018

Görünmez El’in Modern Yaklaşımları

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar 5, Levent AYTEMİZ,Ekrem KARAYILMAZLAR, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.181-194, 2018

Kurumsal İktisadi Düşüncenin Terminolojik ve Metodolojik Bir Değerlendirmesi

in: Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, Selçuk Koç,Sema Yılmaz Genç,Kerem Çolak, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.173-194, 2017

İslam İktisadı Perspektifinde Toplumsal İlişkiler, Bölüşüm ve Mülkiyet Kavramları

in: İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar, İlhan EROĞLU,Yusuf TEMÜR,Serkan KEKEVİ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.166-187, 2017

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorununun Yapısal Nedenleri ve Sürdürülebilirliği (2002-2016)

in: Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, Selçuk Koç,Sema Yılmaz Genç,Kerem Çolak, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.101-130, 2017

An Evaluation Of Ibni Khaldun’s Economical World Of Thoughts

in: Globalisation Dimensions Impacts Global Studies Series Vol 2, Hilal Yıldız,İsmail Şiriner,Farhang Morady, Editor, IJOPEC Publication (London / United Kingdom, İstanbul / Turkey)International Journal of Politics Economics, London, pp.47-65, 2015

Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları

in: Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar, Meriç SUBAŞI ERTEKİN, Editor, Anadolu University, Eskişehir, pp.138-159, 2012

Episodes in the Encyclopedia

İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.1, 2020

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.1, 2020

Denizbank

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.1, 2020

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.1, 2020