Duyurular & Dokümanlar

Bitirme Tezi Konuları
Diğer
25.02.2021

Öğrencilerin bitirme tezleri genel olarak aşağıdaki konular çerçevesinde şekillenecektir. Bunların dışında öğrencilerin ilgi alanları dahilindeki konular da ikili görüşmeler neticesinde belirlenebilir. 

- Gemi etrafı akımın hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi

- OpenFOAM ile hesaplamalı akışkanlar dinamiği çalışmaları

- Gemi üst yapıları rüzgâr direnci

- Dar kanallarda hareket eden gemi etrafındaki akış

- Pervane etrafı akımın hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi

- Pervane/gemilerde ölçek etkisi

- Denizaltı/ pervanelerde serbest yüzey etkisi

- Denizaltı ve gemilerde kendi kendine sevk incelemeleri

- Şaft yataklarında akış-ısı transferinin incelenmesi

- Gemi yardımcı makinelerinde ısı-akış problemleri

 

öğrenci görüşme saati
Diğer
26.01.2021

2020-2021 güz dönemi için çevrimiçi öğrenci görüşme saatleri her hafta salı günü 14.00-17.00 arasıdır. görüşmeler zoom üzerinden yapılmaktadır.