Araştırma Alanları

  • Endüstri Mühendisliği

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Doğrusal Programlama

  • Sezgisel Yöntemler

  • Karar Kuramı

  • Çok Kriterli Karar Verme

  • Mühendislik ve Teknoloji