Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • Araç Rotalama Modeli İle Çok Boyutlu Gözlemlerin Gruplandırılması: Bir Öğrenci Yurdunda Öğrencilerin Kişilik Envanteri Benzerliklerine Göre Odalara Atanması, DEMİREL T. , S.Fatih(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Kümeleme Analizi İle Bütünleşik Bulanık Topsıs Ve Bulanık Vıkor Yöntemlerine Dayanarak Hastane Kuruluş Yer Seçimi, DEMİREL T. , Ç.Özgür(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Toptan satış marketlerinde meydana gelen iş kazalarının uluslararası düzeyde karşılaştırmalı analizi, DEMİREL T. , N.İslam(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Sivil havacılıkta uçucu ekip çizelgelemesi, DEMİREL T. , G.KORKMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Belirlenen av sorumluluk sahasında hava savunma görevinin doğrusal olmayan programlama yöntemiyle modellenmesi ve eniyilenmesi, DEMİREL T. , F.ULAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Stigler diyet problemi için yeni bir model önerisi ve genetik algoritma ve memetik algoritma ile çözüm yaklaşımı, DEMİREL T. , M.Çakrak(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Choquet integral ile bulanık grup karar verme, DEMİREL T. , S.SAYGIN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınmasında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi (Choquet Integral) ile alternatif Havalimanı Belirlenmesi, DEMİREL T. , R.Mukanbay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Bulanık Choquet integrali ve bulanık Vikor yöntemleri ile performans değerlendirme, DEMİREL T. , E.TAŞKAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Belirlenen av sorumluluk sahasında hava savunma görevinin doğrusal olmayan programlama yöntemiyle modellenmesi ve eniyilenmesi, DEMİREL T. , F.ULAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Tedarik zinciri yönetiminde optimal depo yeri seçimi, DEMİREL T. , Ö.Nuri(Öğrenci), Doktora, 2011