Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

New Three-Part Model of Innovation Activity in Construction Companies

JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT, cilt.145, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Competitive Strategic Performance Benchmarking (CSPB) Model for International Construction Companies

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.20, ss.1657-1668, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yapım Firmalarının Kurumsal Risk Yönetimi Olgunluğunda Risk Yöneticisinin Rolü

Academic Platform Journal of Engineering and Science , cilt.8, ss.439-449, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Institutionalization Perception Differentation of Employees in Family-Owned Construction Companies

International Journal of Management and Applied Science, cilt.4, ss.72-77, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Institutionalization Perception Differentiation of Employees in Family-Owned Construction Firms

International Journal of Management and Applied Science, cilt.4, ss.72-77, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Main Innovation Areas on Organizational Performance in Construction Companies

MEGARON, cilt.11, ss.300-308, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mimarın Entelektüel “Sermayesi” Ve Tasarımda Degerlilik Illüzyonu. Mimarlık Dergisi

Mimarlık Dergisi, cilt.382, ss.66-69, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarın Entelektüel Sermayesi Ve Tasarımda Değerlilik İllüzyonu

Mimarlık Dergisi, ss.66-69, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Major Strategies on Building Production Innovation Influencing Competitive and Growth Strategies in Construction Companies

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE Part A: ENGINEERING AND INNOVATION, cilt.1, ss.23-29, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Project Risks through Actors in Urban Transformation Projects in Parcel Scale

TFCR International Conference on Business, Economics Humanities (BESS), İstanbul, Türkiye, 09 Mart 2018 - 10 Mart 2019

Yapım Firmalarının Kurumsal Risk Yönetimi Olgunluğunda Risk Yöneticisinin Rolü

1. Ulusal Şehircilik ve Mimarlık Yüksek Lisans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2019

Opportunities and Challenges of BIM-Based Risk Management in Different Phases of Building Production

Proceedings of the 5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018), Girne, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Kasım 2018, ss.850-858

Institutionalization Perception Differentiation in Construction Family-owned Businesses

4th International Conference on Civil Engineering and Urban Engineering (ICCUE 2017), Prag, Çek Cumhuriyeti, 13 Mart 2017, ss.22

Yapımda Yenileşim Alanlarının Performans Odağında İrdelenmesi

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 03 Kasım 2016, ss.589-602

Yapım Firmalarında finansal Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.989-999

Risk Management Framework for International Construction Joint Ventures (ICJVs)

III International Congress on Construction and Building Research_Coinvedi2015, Madrid, İspanya, 15 Aralık 2015, ss.600-608

The Effect of Competitive and Growth Strategy Type on Financial Strategies in Construction Companies

International Conference on Construction and Real Estate Management (ICCREM 2013)Karlsruhe, Almanya, 01 Ekim 2013

Yapım Firmalarında Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Stratejilerin İrdelenmesi

2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 01 Eylül 2012

Yapım Firmalarında Entelektüel Sermaye Tanımlayıcı Faktörleri

1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2010, ss.442-454

Changing Perspectives On Housing Conceptions Privileged Life Style Commitment

Urban Dynamics and Housing Change, Europan Network for Housing Research (ENHR) 22nd Conference, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2010

Yapım Firmaları nda Entelektüel Sermaye Değerinin Finansal Verilerle Hesaplanması

5.Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2009, ss.271-280

Remodeling the Urban Space through a New Residential Concept Gated Communities

IAPS Revitalising Built Environments-Requalifying Old Places for New Uses, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2009

Factors that Affect Intellectual Capital in Construction Companies

International Research Symposium on Advances of Construction Management and Real Estate, Beijing, Çin, 31 Ekim - 03 Kasım 2008, ss.373-378 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Building the Link between Technological Capacity Strategies and Innovation in Construction Companies

Sustainable Management Practices, Gordon Tot, Editör, InTech Open, ss.1-15, 2019

Factors that Affect Intellectual Capital in Construction Companies

Proceedings of CRIOCM 2008 International Research Symposium on Advances of Construction Management and Real Estate, Feng, CC Yu, MX Zhao, ZY, Editör, The Hong Kong Polytechnic University, Pekin, ss.373-378, 2008

Bilirkişi Raporları