Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Biyopolimerler ve uygulamaları

  • Fonksiyonel Polimerler

  • Polimerlerin Tıbbi Uygulamaları

  • Yüksek Performas Polimerleri

  • Temel Bilimler