Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 2011 - 2014Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

Yönetilen Tezler

 • Fosfo-karboran içeren polimerlerin sentezi, EREN T. , G.Kahraman(Öğrenci), Doktora, 2016
 • ROMP(RING OPENING METATHESIS POLYMERIZATION) METODU İLE KATYONİK POLİNORBORNEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ, EREN T. , E.ALTAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • fosfonat içeren polinorbornen türevlerinin ROMP (Ring Opening Metathesis Polymerization) metodu ile sentezi, karakterizasyonu ve alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi, EREN T. , A.AŞÇI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yağlardan son grupları diol yapılı polyester eldesi ve bu ürünün poliüretan sentezinde kullanılması, EREN T. , E.GÜZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Kendiliğinden alev geciktirici özellik gösteren polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi, EREN T. , C.MACİT(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Fosfonyum grupları içeren polielektrolitlerin sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi, EREN T. , N.Ceren(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • HALKA AÇILMA METATEZ POLİMERİZASYONU ESASLI ANTİMİKROBİYAL HİDROJEL KAPLAMA, EREN T. (Danışman) , A.PALANTÖKEN(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Synthesis DOPO containing monomers and their usage in the formulation of polyester and polyurethane to investigate the flame retardancy behaviour, EREN T. , M.Dede(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016