Akademik İdari Deneyim

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans Mimarlık fotogrametrisi

  • Lisans Mimarlık ve Planlamada aplikasyon

  • Lisans Mimarlıkta Topoğrafik Ölçme Bilgisi

  • Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik