Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fatih Camii Fotogrametrik Röleve Çalışmaları

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003

Fatih Camii Fotogrametrik Rölöve Çalışmaları

1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2003, ss.1

Teknik Altyapı Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Teknolojisinin Kullanılması

Türk Haritacılığının 100. Yılı Kutlamaları İle Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği Ve Türkiye Ulusal Fotogrametri Birliği ve Türkiye Uzaktan Algılama Birliği Bilimsel Kongreleri, 01 Mayıs 1995

1. Accuracy And Quality Control Of Photogrammetric Digital Map Production In Istanbul

XVII Congress International Archives Of Photogrammetry And Remote Sensing (ISPRS), 01 Ağustos 1992

İstanbul Kent Bilgi Sistemi İçinde Sayısal Fotogrametrik Haritaların Niteliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bilgi Sistemleri Semineri, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1990, ss.1

İstanbul\'da Sayısal Harita Üretimi Ve Yararlanma Olanakları

Sivil Harita Mühendisliği Eğitim Ve Öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, 01 Ekim 1989