Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Parametric investigation of effectiveness of high modulus columns in liquefaction mitigation

Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol.139, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Identification of time of liquefaction triggering

SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.128, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Numerical investigation of seismic performance of high modulus columns under earthquake loading

EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION, vol.18, no.4, pp.811-822, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Estimation of Liquefaction with UBC3D-PLM Model: A Centrifuge Test Example

TEKNIK DERGI, vol.30, no.5, pp.9421-9442, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Experimental and Numerical Investigations of Behavior of Rammed Aggregate Piers

GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL, vol.40, no.3, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Estimation of residual shear strength ratios of liquefied soil deposits from shear wave velocity

Earthquake Engineering and Engineering Vibration, vol.11, no.4, pp.461-484, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Vertical Variability of the Undrained Shear Strength of Golden Horn Clay

MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY, vol.27, no.4, pp.309-321, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of liquefaction and pore water pressure development in layered sands

Bulletin of Earthquake Engineering, vol.7, no.1, pp.199-219, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Seismic microzonation of the historic peninsula of Istanbul

Bulletin of Engineering Geology and the Environment, vol.67, no.1, pp.41-51, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deprem Sırasında Zeminlerde Mukavemet ve Rijitlik Kaybı ile Temel Altı Zemin Yer Değiştirmelerinin Hesaplanması

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 September 2018, vol.1, no.1, pp.243-255

Comparison of Seismic Performance of High Modulus Columns in Liquefiable Soils

Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics V, Austın, United States Of America, 10 June 2018, vol.4, no.1, pp.160-169

Estimation of liquefaction with UBC3D-PLM Model: A centrifuge test example

7th. Geotechnical Symposium with International Participation, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2017, vol.1, pp.667-676

Determination of Seismic Performance of High Modulus Columns in Liquefiable Soils

3rd International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering (PBD-III), Vancouver, Canada, 16 July 2017, pp.1

Geri Dönüştürülmüş Beton Agregalar ile Oluşturulmuş Rijit Kolonların Performansı

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016

Determination of Compressibility Parameters of A Compacted High Plastic Natural Clay with Laboratory Tests

4thInternational Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2 - 04 June 2016, vol.1, pp.1241-1250

The Sustainable Design of Granular Columns Based on Laboratory Model Tests

Geo-Chicago Conference - Sustainability, Energy, and the Environment (Geo-Chicago), Illinois, United States Of America, 14 - 18 August 2016, pp.893-903 identifier identifier

An Experimental Study On The Use Of Recycled Concrete Aggregates In Stone Columns For Sustainable Design

International Conference of Soft Ground Engineering, Advances in Soft Ground Engineering. ICESGE 2015, Singapore, 3 - 04 December 2015

NUMERICAL STUDY OF EFFECTIVENESS OF JET GROUT COLUMNS IN LIQUEAFACTION MITIGATION

6th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Christchurch, New Zealand, 1 - 04 November 2015

INVESTIGATION OF EFFECTS ON SEISMIC RESPONSE CHARACTERISTICS OF EARTHFILL AND ROCKFILL DAMS

Tenth U.S. National Conference on Earthquake EngineeringFrontiers of Earthquake Engineering, ALASKA-ANCHORAGE, United States Of America, 21 - 25 July 2014 identifier

Comparison Of Behavior Of Stone Columns And Rammed Aggregate Piers Based On Laboratory Model Tests

International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Turkey, 17 May 2014, vol.1, pp.126-136

Effects of liquefaction on ground surface motions

ICEGE Istanbul 2013-From Case History to Practice, In honour of Prof. Kenji Ishihara, 17 - 19 June 2013

Sıvılaşmanın Deprem Yer Hareketlerine olan Etkilerinin İncelenmesi

Zemin Mekanigi ve Temel Mühendisligi 14.Ulusal Kongresi, 01 October 2012

Numerical Modelling of Liquefaction in Layered and Silt Inter Layered Sands

5th International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engieneering and Soil Dynamics and Symposium in honor of professor I. M. Idriss, 01 May 2010

Kumların Sıvılaşma Sırasındaki Davranışının Nümerik Olarak Modellenmesi

Zemin Mekanigi ve Temel Mühendisligi 12.Ulusal Kongresi Selçuk Üniversitesi,, 01 October 2008

Comparison of One and Two Dimensional Site Response Analysis Results for Küçükçekmece Region in Istanbul

4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Greece, 25 - 28 June 2007, vol.1

Seismic Microzonation of historical peninsula (İstanbul) with respect to liquefaction susceptibility

4th International Conference on Eartquake Geotechnical Engineering, 01 June 2007

Evaluation of Küçükçekmece Region with Respect to Soil Amplification

16 th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, Japan, 12 - 16 September 2006, vol.4, no.1, pp.2667-2672

Küçükçekmece Halkalı Yerleşim Bölgesinin Zemin Büyütmelerine göre Mikrobölgelemesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 08 September 2006, vol.1, pp.59-72

Investigation of Liquefaction in Layered Sands By Means of Shaking Table Tests

The 6th International Conference in Geotechnics (6th ICMPG), Hong Kong, 4 - 06 August 2006, pp.475-480

Seismic Microzonation of Küçükçekmece-Halkalı Region in İstanbul

Word Tunnel Congress & 31st ITA General Assembly, 01 May 2005

Zonation of Küçükçekmece Region with Respect to Liquefaction Susceptibility of Soil Conditions

6 th International Conference on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2004, vol.3, pp.1603-1611

Küçükçekmece Sefaköy Yerleşim Bölgelerinin Yamaç Kayması Tehlikesine göre Sismik Mikro Bölgelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2004, vol.1, pp.517-526

Küçükçekmece-Sefaköy Bölgelerinin Yamaç Kayması Tehlikesine gore Sismik Mikrobölgelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10.Ulusal Kongresi, 01 September 2004

Determining the Compressibility and Permeability Characteristics of Foundation Layers of Alibey Dam

5th International Congress on Advances in Civil Engineering, 25 - 27 September 2002, vol.2, pp.973-982

Determining Permeability Characteristics of Clayey Soils Underneath the Embankments

5th International Conference on Advances in Civil Engineering, 01 September 2002

Numerical and Physical Modeling of Liquefaction Mechanisms in Layered Sands

Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV-GEESD IV, United States Of America, pp.11

Site Response Modeling in Liquefiable Soil Deposits

4 th IASPEI/IAEE International Symposium, Effects of Surface Geology on Seismic Motion, United States Of America, pp.11

Books & Book Chapters

TBDY (2018)’e Göre Yüzeysel Temeller İçin Statik Yükler ve Deprem Etkisi Altında Tasarım Örneği

in: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Eğitim Elkitabı Açıklamalar ve Uygulama Örnekleri Kısım-I, Aydınoğlu N.,Özer E., Celep Z., Özaydın K, Editor, Tmmob İnşaat Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara, 2019

Turkey Building Earthquake Regulation Chapter I-7. Ground Behavior and Foundation Design under Earthquake Effect (TBDY-2018 BÖLÜM 16)

in: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Eğitim ElkitabıAçıklamalar ve Uygulama Örnekleri Kısım-I: Genel Konular, Aydınoğlu N.,Özer E.,Celep Z.,Özaydın K., Editor, Tmmob İnşaat Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara, 2018

Effects of Liquefaction on Ground Surface Motions

in: Perspectives on Earthquake Geotechnical Engineering, Ansal Atilla, Sakr Mohamed, Editor, Springer, pp.285-309, 2015