Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Identification of time of liquefaction triggering

SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, cilt.128, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical investigation of seismic performance of high modulus columns under earthquake loading

EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION, cilt.18, ss.811-822, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sıvılaşmanın UBC3D-PLM Model ile Tahmin Edilmesi: Santrifüj Deneyi Örneği

TEKNIK DERGI, cilt.30, ss.1-9, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Estimation of Liquefaction with UBC3D-PLM Model: A Centrifuge Test Example

TEKNIK DERGI, cilt.30, ss.9421-9442, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental and Numerical Investigations of Behavior of Rammed Aggregate Piers

GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL, cilt.40, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vertical Variability of the Undrained Shear Strength of Golden Horn Clay

MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY, cilt.27, ss.309-321, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deprem Sırasında Zeminlerde Mukavemet ve Rijitlik Kaybı ile Temel Altı Zemin Yer Değiştirmelerinin Hesaplanması

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.243-255

Comparison of Seismic Performance of High Modulus Columns in Liquefiable Soils

Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics V, Austın, Amerika Birleşik Devletleri, 10 Haziran 2018, cilt.4, no.1, ss.160-169

Estimation of liquefaction with UBC3D-PLM Model: A centrifuge test example

7th. Geotechnical Symposium with International Participation, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017, cilt.1, ss.667-676

Determination of Seismic Performance of High Modulus Columns in Liquefiable Soils

3rd International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering (PBD-III), Vancouver, Kanada, 16 Temmuz 2017, ss.1

Geri Dönüştürülmüş Beton Agregalar ile Oluşturulmuş Rijit Kolonların Performansı

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016

Determination of Compressibility Parameters of A Compacted High Plastic Natural Clay with Laboratory Tests

4thInternational Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, ss.1241-1250

The Sustainable Design of Granular Columns Based on Laboratory Model Tests

Geo-Chicago Conference - Sustainability, Energy, and the Environment (Geo-Chicago), Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 18 Ağustos 2016, ss.893-903

An Experimental Study On The Use Of Recycled Concrete Aggregates In Stone Columns For Sustainable Design

International Conference of Soft Ground Engineering, Advances in Soft Ground Engineering. ICESGE 2015, Singapur, 3 - 04 Aralık 2015

NUMERICAL STUDY OF EFFECTIVENESS OF JET GROUT COLUMNS IN LIQUEAFACTION MITIGATION

6th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Christchurch, Yeni Zelanda, 1 - 04 Kasım 2015

INVESTIGATION OF EFFECTS ON SEISMIC RESPONSE CHARACTERISTICS OF EARTHFILL AND ROCKFILL DAMS

Tenth U.S. National Conference on Earthquake EngineeringFrontiers of Earthquake Engineering, ALASKA-ANCHORAGE, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Temmuz 2014

Comparison Of Behavior Of Stone Columns And Rammed Aggregate Piers Based On Laboratory Model Tests

International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Türkiye, 17 Mayıs 2014, cilt.1, ss.126-136

Effects of liquefaction on ground surface motions

ICEGE Istanbul 2013-From Case History to Practice, In honour of Prof. Kenji Ishihara, 17 - 19 Haziran 2013

Comparison of One and Two Dimensional Site Response Analysis Results for Küçükçekmece Region in Istanbul

4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Yunanistan, 25 - 28 Haziran 2007, cilt.1

Evaluation of Küçükçekmece Region with Respect to Soil Amplification

16 th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, Japonya, 12 - 16 Eylül 2006, cilt.4, no.1, ss.2667-2672

Küçükçekmece Halkalı Yerleşim Bölgesinin Zemin Büyütmelerine göre Mikrobölgelemesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, cilt.1, ss.59-72

Investigation of Liquefaction in Layered Sands By Means of Shaking Table Tests

The 6th International Conference in Geotechnics (6th ICMPG), Hong Kong, 4 - 06 Ağustos 2006, ss.475-480

Zonation of Küçükçekmece Region with Respect to Liquefaction Susceptibility of Soil Conditions

6 th International Conference on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, cilt.3, ss.1603-1611

Küçükçekmece Sefaköy Yerleşim Bölgelerinin Yamaç Kayması Tehlikesine göre Sismik Mikro Bölgelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2004, cilt.1, ss.517-526

Determining the Compressibility and Permeability Characteristics of Foundation Layers of Alibey Dam

5th International Congress on Advances in Civil Engineering, 25 - 27 Eylül 2002, cilt.2, ss.973-982

Numerical and Physical Modeling of Liquefaction Mechanisms in Layered Sands

Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV-GEESD IV, Amerika Birleşik Devletleri, ss.11

Site Response Modeling in Liquefiable Soil Deposits

4 th IASPEI/IAEE International Symposium, Effects of Surface Geology on Seismic Motion, Amerika Birleşik Devletleri, ss.11

Sıvılaşmanın Deprem Yer Hareketlerine olan Etkilerinin İncelenmesi

Zemin Mekanigi ve Temel Mühendisligi 14.Ulusal Kongresi

Kumların Sıvılaşma Sırasındaki Davranışının Nümerik Olarak Modellenmesi

Zemin Mekanigi ve Temel Mühendisligi 12.Ulusal Kongresi Selçuk Üniversitesi,

Numerical Modelling of Liquefaction in Layered and Silt Inter Layered Sands

5th International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engieneering and Soil Dynamics and Symposium in honor of professor I. M. Idriss

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Eğitim Elkitabı Açıklamalar ve Uygulama Örnekleri Kısım-I

TBDY (2018)’e Göre Yüzeysel Temeller İçin Statik Yükler ve Deprem Etkisi Altında Tasarım Örneği, Aydınoğlu N.,Özer E., Celep Z., Özaydın K, Editör, Tmmob İnşaat Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara, 2019

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Eğitim Elkitabı Açıklamalar ve Uygulama Örnekleri Kısım-I: Genel Konular

I-7. Deprem Etkisi Altında Zemin Davranışı ve Temel Tasarımı (TBDY-2018 BÖLÜM 16), Aydınoğlu N.,Özer E., Celep Z., Özaydın K., Editör, Tmmob İnşaat Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara, 2018

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Eğitim Elkitabı Açıklamalar ve Uygulama Örnekleri Kısım-I: Genel Konular

I-7. Deprem Etkisi Altında Zemin Davranışı ve Temel Tasarımı , Aydınoğlu N., Özer E., Celep Z., Özaydın K., Editör, Ttmob İnşaat Tmmob Maden Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara, ss.1-0, 2018

Perspectives on Earthquake Geotechnical Engineering

Effects of Liquefaction on Ground Surface Motions, Ansal Atilla, Sakr Mohamed, Editör, Springer, ss.285-309, 2015