General Information

Biography

Almanya’da doğan Dr. Umdu Topsakal ilköğrenimini Almanya’da tamamlamıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesinde bitirmiş ve 1998-2005 yılları arasında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak bulunmuştur.  Yüksek lisans ve doktora eğitimi süreçlerinde farklı zamanlarda Almanya/Erlangen/Friedrich Alexander Universitaet’de araştırmalarda bulunmuş, burada uluslararası projelerde yer almıştır. 2005-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında İngiltere/University of Reading’de post doktorasını tamamlamak üzere Dr. John Oversby ile çalışmalar yürütmüştür. ‘HIPST’ isimli AB projesi kapsamında İngiltere’deki ilköğretim okullarında uygulamalara katılmıştır. Halen İngiltere’de bulunan PALAVA araştırma grubunda ortak çalışmalarda yer almaktadır. 2011 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulunmuştur.


Dr. Umdu Topsakal’ın  çalışma alanları ağırlıklı olarak fen eğitiminde görseller ve biyoloji konularının eğitimi üzerinedir. ‘Journal of Biological Education’ olmak üzere alanda birçok dergide hakemlik görevini yürütmektedir. Uluslararası doktora savunma sınavlarında jüri üyeliği (Almanya/Universitaet Bremen) görevlerinde bulunmuştur. AB projeleri dahil olmak üzere çeşitli uluslararası ve ulusal projelerde yürütücü, araştırmacı, eğitmen veya danışman olarak yer almıştır. Ulusal ve uluslararası yayın evlerine ait kitap editörlüğü ve kitap bölüm yazarlıkları vardır.