Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Exploring the effectiveness of STEAM design processes on middle school students' creativity

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Science and non-science teachers' interpretation of physics diagrammes

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION, cilt.39, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

What do scientist and non-scientist teachers notice about biology diagrams?

JOURNAL OF BIOLOGICAL EDUCATION, cilt.47, ss.21-28, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish student teachers' ideas about diagrams of a flower and a plant cell

JOURNAL OF BIOLOGICAL EDUCATION, cilt.46, ss.81-92, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Opinions on genetic engineering studies of primary school students in Turkey

Scientific Research and Essays, cilt.6, ss.229-235, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fen Bilimleri Dersinde STEM Uygulamaları Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.13, ss.87-99, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Secondary School Students’ Perceptions About Space Camp: Space Camp Turkey

Journal of Education and Learning, cilt.9, ss.154-162, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Service Teachers’ Opinions and Perceptions of Ethnobotany and Medicinal Plants

Turkish Studies, cilt.15, ss.841-852, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oyun Tekniğinin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.794-800, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A STEAM activity that can be used in science education

Ulakbilge Dergisi, cilt.8, ss.185-199, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

STEM Eğitimi Alan Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi*

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, cilt.5, ss.254-263, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Students' Views on the Ethnobotany-Based Nature Education Program and Their Attitudes towards the Plant

International Journal of Progressive Education, cilt.15, ss.119-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

PERCEPTIONS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS ABOUT SCIENCE CENTER

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.24, ss.12-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anatomical properties of four Pilosella Vaill. (Asteraceae) taxa from Eastern Black Sea Region ofTurkey

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.1-9, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Bioethical Perceptions of Gifted Students

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, no.5, ss.160-169, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining students’ opinions about STEAM activities

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.115-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Aspect of Science and Non-science Specialist Teachers’ Perceptions of Chemistry Diagrams

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, cilt.7, ss.363-372, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SAHİP OLDUĞU BİYOETİK DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.137-154, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Planetariums as a source of outdoor learning environment

Educational Research and Reviews, cilt.12, ss.283-287, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARBORETUMLARIN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNFORMAL EĞİTİM ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Education & Literature Journal, cilt.7, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Science and Non-Science Teachers' Views about Astronomy Diagrams in Middle School Science Textbooks

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.2, ss.1-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlk ve ortaokul öğrencilerinin (4. ve 5. Sınıf) zihnindeki canlı ve cansız kavramına cinsiyetin etkis

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.32, ss.273-299, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What trends do Turkish biology education studies indicate?

International Journal of Environmental and Science Education, cilt.7, ss.639-649, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effectiveness of using student and teacher centered analogies on the development of the students’ cognitive and affective skills

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.12, ss.1-16, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi İle İlgili Algılamaları

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.147-163, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirlikli Öğrenmenin 8. Sınıf ‘Canlılar İçin Madde ve Enerji İlişkileri’ Ünitesi Öğretiminde Etkililiği

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.91-104, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tematik Öğretimin Canlı ve Cansız Varlıklarla İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Etkililiği

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.220-233, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakası İle İlgili Algılamaları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.13-32, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Yetenekli Öğrencilerin E-STEM Etkinliği ile İlgili Görüşleri: Yelkenbüs Tasarlayalım

Usves Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020, ss.758-774

Investigating Students’ Engineering Design Process Through Integrated STEM and Sustainability Education

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2019, ss.363-366

Revealing Pre-service Teachers’ Mind Maps on STEM Education through STEM Images

European Science Education Research Association (ESERA 2019), Bologna, İtalya, 26 - 30 Ağustos 2019, ss.131

21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında STEM eğitiminin önemi

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Haziran - 29 Ağustos 2019, ss.381-389

Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Laboratuvara Karşı Tutumuna Etkisi

International Congresses on Education (ERPA), Sakarya, Türkiye, 19 Haziran - 22 Ağustos 2019, ss.1-5

Oyun tekniğinin öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisi

International Field Education of Material Symposium, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.31-32

Doğa Eğitiminin Öğrencilerin Fen Bilgisine Yönelik TutumlarınaEtkisi

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018, ss.128-132

STEM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMENLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.143

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSİNE YÖNELİK GÖRSEL ÇAĞIRIŞIMLARI

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.124

Fen Eğitiminde Sözel Yaratıcılığın Geliştirilmesinde Eğitsel Oyunların Etkisi

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 2018, ss.127-129

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Materyal Kullanımına İlişkin Çizimlerinin İncelenmesi

Uluslararası Alan eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS), İstanbul, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.70-71

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretimde Materyal Tasarımına Yönelik Görüşleri

Uluslararası Alan eğitiminde Materyal Sempozyumu-IFEMS2018, İstanbul, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.72-73

Effect Of Out Of School Learning Environments On Awareness Of Seventh Graders:Diabetes Hospital Trip

27th ınternational conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 Nisan 2018, ss.1977-1988

STEAM etkinliklerinin öğrencilerin meslek algılarına etkisi

3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.20

‘Wolf’: Children’s Understanding of A Predator Animal in Turkey

I S E R INTERNATIONAL CONFERENCE, Münih, Almanya, 02 Haziran 2017, ss.7-10

Farklı ülkelerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin biyoetik konuları hakkındaki görüşleri

IV International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.661-662

Preservice classroom teachers bioethical perceptions

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.636-641

THE AWARENESS OF STUDENTS’ BIOETHICS

3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, İstanbul, Türkiye, 23 Mayıs 2016, ss.134-142

Bioethics in science education

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.32

Conceptual Learning and Developing Teaching Materials for Individuals with Autism

The International Conference on Education, Culture and Identity, 01 Temmuz 2013

Using Slowmation in Teaching Mitosis and Meiosis

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 01 Mayıs 2012

Students Ideas About Diagrams of a Flower and a Plant Cell

9th International Conference ESERA ( European Science Education Research Association), 01 Eylül 2011

İngiltere de Okul Öncesi Eğitim Uygulamaları

I. Sakarya da Eğitim Araştırmaları Çalıştayı, 01 Haziran 2011

Fen Eğitiminde Annenin Rolü

Uluslararası Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları Kongresi, 01 Eylül 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Fen Öğretiminin Amaçları

Fen Öğretimi, Aysun Öztuna Kaplan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.121-138, 2020

Canlı

Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları Tespiti ve Giderilmesi, Canan Laçin Şimşek, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.363-384, 2019

Socioscientific Issues

New Educational Trends In Turkey, Umdu Topsakal Ü.,Özkan G., Editör, Trafford Publishing , Indiana, ss.34-40, 2017

Bioethics in Science Education

Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2016, Shelley,M. S. Kıray,A.,Celik,İ., Editör, Isres Publishing, Iowa, ss.16-21, 2016