Oyun Tekniğinin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisi


Creative Commons License

Özkan G. , Akça E., Umdu Topsakal Ü.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.794-800, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 70
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.2020.4135
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.794-800

Özet

Bu çalışmada, eğitsel oyunlardan fen eğitiminde yararlanılmasının yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada desen olarak deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen seçilmiştir. Çalışma otuz altı ortaokul yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirmiştir. Bu araştırma, 2018-2019 öğretim yarıyılında güz döneminde yürütülmüştür. Deney grubu eğitsel oyunlarla öğrenme gerçekleştirirken, kontrol grubu ise geleneksel öğretimle konuyu işlemiştir. Çalışmada nicel olarak veriler “Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’’ ile nitel veriler ise “Açık Uçlu Soru Formu” ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda uygulanan Mann- Whitney U Testinin sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Testi puanlarında uygulama öncesinden sonrasına anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Açık uçlu soru formu ile toplanan verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin genel olarak eğitsel oyunlar ile işlenen fen derslerini öğrenmeyi eğlenceli bulduğu, öğrenmelerini kolaylaştırdığını belirttiği görülmüştür.