Paylaşımlar ve Duyurular

YE1 18-19 Bahar 6. Merdivenler
YE1 18-19 Bahar FÖY 7: Merdivenler
YE1 18-19 Bahar FÖY 6: Duvarlar 2
YE1 18-19 Bahar FÖY 5: Duvarlar 1
YE1 18-19 Bahar FÖY 4: Döşemeler 2
YE1 18-19 Bahar FÖY 3: Döşemeler 1
YE1 18-19 Bahar 3.4. Keson-Radye Temel ve Yalıtım
YE1 18-19 Bahar 3.3. Temellerde Yalıtım ve Drenaj
MYD 18-19 Bahar 2. YDD
MYD 18-19 Bahar 1. Yapı, Yapı Ürünleri ve Çevre
YE1 18-19 Bahar FÖY 2: Temellerde yalıtım ve drenaj
YE1 18-19 Bahar 3.2. Temeller: taş temel yapımı
YE1 18-19 Bahar 3.1. Temeller: model görselleri
YE1 18-19 Bahar 3. Temeller
YE1 18-19 Bahar 2. Yapı-zemin ilişkisi
YE1 18-19 Bahar FÖY 1: Temeller
YE1 18-19 Bahar 1. Yapısal Kavramlar.sunum