Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of the Models for Life Cycle Assesssment of the Building and Building Products

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, ss.59-64, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kentsel Dönüşümde Asbest Meselesi

XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisi, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Kentsel Dönüşümde Asbest Riski

Mimarlık Dergisi, ss.78-81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Yapının Kullanım Sürecinde Oluşacak Yapısal Atıkları Tasarım Sürecinde Önlemeye Azaltmaya Yönelik Yaklaşımlar

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.6, ss.79-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Yapı Ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Mimarlık Dergisi, ss.72-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Kullanım Sürecinde Ürün Kaynaklı Riskler

Yapı Dergisi, ss.118-121, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Döngüsü Süreçlerinde Yapı Ürünü – Çevre Etkileşimi

MEGARON, cilt.1, ss.40-50, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Yapı Biyolojisi ve Asbest

Mimarist, ss.107-110, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YEŞİL YAPI SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN GÜNIŞIĞI ÖLÇÜTÜ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Aralık 2018, ss.5-12
Link

PLATİN LEED NC 2009 SERTİFİKASI ALMIŞ ENDÜSTRİYEL YAPILARIN İÇ ORTAM KALİTESİKREDİLERİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Aralık 2018, ss.66-76
Link

ÇOK KATLI SAĞLIK YAPILARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

INTERNATIONAL CONGRESS on ENGINEERING and ARCHITECTURE (ENAR– 2018), Antalya, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018, ss.1
Link

Yapı Ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin Tuğla ile Örneklenmesi

4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2018, ss.387-405

YEŞİL HASTANELERDE BİR TASARIM ARACI OLARAK SERTİFİKA SİSTEMLERİ

IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2018

INVESTIGATION OF GREEN HOSPITAL DESIGN PARAMETERS AND PROPOSALS FOR IMPROVING DESIGN

Universitat Politècnica de Catalunya-UPC SYMPOSIUM ARQUITECTONICS MIND, LAND AND SOCIETY 2018, Barcelona, İspanya, 29 Mayıs - 01 Haziran 2018, ss.83
Link

EKOLOJİK YAPI ÜRÜNÜ SEÇİMİNE YÖNELİK ÇEVRE ETİKETLERİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2017, ss.83-85
Link

Envıronmental Product Declarations EPD and Comparing EPD s Through A Building Product

International Conference on Sustainable Built Environment SBE16, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.612-626

Evaluation of LEED ‘Water Efficiency’ Case Study: Diyarbakır Turkey

11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Lisbon, Portekiz, 4 - 09 Eylül 2016, ss.21001-21012 Özet

Yapı Ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Değerlendirmeye İlişkin Araçlar

SEEB-TR Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Ocak 2014

Sağlıklı Sağlık Yapıları ve LEED Sertifikasyonu

Sağlıkta Sağlık Yapıları Paneli, İstanbul, Türkiye, 28 Kasım 2013

On the Road to Establish a Disaster Debris Management Plan for Turkey

Heritage Risk Culturel Heritage Protection in Times of Risk, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012, ss.319-327

Evaluation of the LCA Approaches for the Assessment of Embodied Energy of Building Products

Sustainability in Energy and Buildings SEB’xx12, Stockholm, İsveç, 3 - 05 Eylül 2012, ss.61
Link

A Project On The Contrubition Of The Architectural Schools To Istanbul European Cultural Capital

Symposium of International Cooperation Experiences in Higher Education – SICEHE, Valencia, İspanya, 13 Haziran 2008, ss.1

Türkiye’ de Çevre Sorunu Olarak Asbest ve Erionit

Eko Teknolojiler ve Ekolojik Yerleşimler, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2005, ss.99-106

Yapı Ürünlerindeki Formaldehitin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi

3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2006, ss.430-438

Building Biology

International Seminar on Environmental Planning and Architecture Seminar, İstanbul, Türkiye, 25 Mayıs 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Smart Innovation, Systems and Technologies 22, Sustainability in Energy and Buildings vol.2

Evaluation of the LCA Approaches for the Assessment of Embodied Energy of Building Products, Håkansson, A., Höjer, M., Howlett, R. J. Jain, L. C., Editör, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, Berlin, ss.299-312, 2013
Link

Bilirkişi Raporları