Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Bilimleri

  • Çevre Kimyası

  • Çevre Teknolojisi

  • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Kimyasal Teknolojiler

  • Çevre Teknolojileri

  • Mühendislik ve Teknoloji