Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Electrocoagulation Process for Metal Plating Wastewater: Kinetic Modellingand Energy Consumption

Frontiers of Environmental Science & Engineering, cilt.13, sa.5, ss.73-81, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Mechanochemical declorination of hexachlorocyclohexane isomers by planetary ball mill in the presence of metal oxides

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.34, ss.740-750, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mechanochemical destruction of tehnical Hexachlorocyclohexane with Calcium oxide

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.34, ss.962-973, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Thermotechnical comparison of conventional heating and microwave radiation method for dewatering of sewage sludge

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.72, ss.274-280, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Treatment of tannery wastewater by a hybrid electrocoagulation/electrodialysis process

CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING-PROCESS INTENSIFICATION, cilt.104, ss.43-50, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Comparative study of electrochemical wastewater treatment processes for bilge water as oily wastewater: A kinetic approach

JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.747, ss.104-111, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrocoagulation Process Application in Bilge Water Treatment Using Response Surface Methodology

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, cilt.9, ss.2316-2326, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Evaluation of treatment and recovery of leachate by bipolar membrane electrodialysis process

CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING-PROCESS INTENSIFICATION, cilt.75, ss.67-74, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Fuzzy logic modeling of Fenton s strong chemical oxidation process treating three types of landfill leachates

Environmental Science And Pollution Research, cilt.20, ss.4235-4253, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biological treatability processes of textile wastewaters using electrocoagulation and ozonation

JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, cilt.71, sa.7, ss.496-500, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN INVESTIGATION ON THE TREATMENT OF TANNERY WASTEWATER BY ELECTROCOAGULATION

GLOBAL NEST JOURNAL, cilt.11, sa.4, ss.546-555, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Treatment of leachate by electrocoagulation using aluminum and iron electrodes

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.154, ss.381-389, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Treatment of domestic wastewater by electrocoagulation in a cell with Fe-Fe electrodes

ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, cilt.25, sa.2, ss.153-161, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Comparison of classical chemical and electrochemical processes for treating rose processing wastewater

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.148, ss.340-345, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Recent years status of sediment bed of Golden Horn (Istanbul) after year 1999

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.121, ss.561-569, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary productivity in the Golden Horn

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.109, ss.57-64, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Study of Organics and Their Alteration in Benthic Sediments of Golden Horn

Fresenius Environmental Bulletin, ss.1457-1464, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Chemical and Electrochemical Treatment Processes for Wool Yarn Dyeing Effluents

Sigma Journal of Engineering and Natural Science, cilt.38, sa.2, ss.623-636, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Hydrogen Gas Production from Tannery Wastewater by Electrocoagulation of a Continuous Mode with Simultaneous Pollutants Removal

IOSR Journal of Applied Chemistry, cilt.10, sa.3, ss.40-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sızıntı Sularının Evsel Atıksularla Birlikte Eektrokoagülasyon Prosesiyle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.3, sa.1, ss.55-64, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Neural Network Modelling of Outdoor Noise Levels in a Pilot Area

Turkish J. Eng. Env. Sci., cilt.28, sa.3, ss.149-155, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Outdoor Noise Levels at Yildiz Technical University Istanbul Turkey

Canadian Acoustics, cilt.29, sa.2, ss.29-36, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fouling and cleaning of ion-exchange membranes in electrodialysis with bipolar membrane process during leachate treatment

four edition of International Conference on Civil Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.685-697

METAL KAPLAMA SANAYİ KARMA ATIKSUYUNDA ELEKTROKOAGÜLASYON /FLOKÜLASYON YÖNTEMİ İLE BAKIR VE NİKEL GİDERİM PERFORMANSLARININ PİLOT ÖLÇEKLİ TESİS ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI

ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 26-28 NİSAN 2019 KAYSERİ, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.43

Optimization of Electrochemical Processes for the Treatment of Raw Woollen Yarn Dye Wastewater

International Conference on Application in Chemistry and Chemical Engineering, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Ekim 2018

Ecotoxicological Assessmentof Hexachlorocyclohexane Degradationby Inorganic Industrial Wastes

ECOLOGY2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM/KASTAMONU UNIVERSITY, 19 - 23 Haziran 2018

İnorganik Atıklar Kullanılarak Hegzaklorosiklohegzan’xxnın Mekanokimyasal Deklorinasyonu

3rd ASM INTERNATIONAL CONGRESS OF AGRICULTURE AND ENVIRONMENT, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.1, ss.109-110

Peyniraltı Suyunun Elektrodiyaliz Prosesi ile Demineralizasyonu

Endüstriyel Atıksuların Membran Teknolojileri ile Arıtımı, Su/Ürün Geri Kazanımı ve Konsantre Yönetim Teknolojileri Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2017, cilt.1, sa.1, ss.21-22

Use of the Forward Osmosis Technology in Landfill Leachate Treatment

EURASIA 2014 Waste Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 28 Nisan 2014, cilt.1, ss.978-981

Refractory Fractions Contrary to Oxidative Degradation in Textile Wastewater

EURASIA WASTE MANAGEMENT SYMPOSIUM/ISTANBUL-2011, 26 - 28 Ekim 2011 Creative Commons License

Fouling of Ion Exchange Membranes in Electrodialysis Process for Recovery of Leachate Compounds

EURASIA WASTE MANAGEMENT SYMPOSIUM/ISTANBUL-2011, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2011

Electrodialysis in Membrane Processes Mechanism and Applications

Uluslarası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, 26 - 28 Ekim 2010

Membran Prosesler İçerisinde Elektrodiyaliz Prosesi, Mekanizması ve Uygulama Alanları

, International Sustainable Water and wastewater Management Symposium, Konya, Türkiye, 26 Ekim 2010, ss.853-860

Treatment of Pretreated domestic waste water by Fenton process in a sea outfall

11th International Conference on Environmental Science And Technology, 5 - 07 Kasım 2009

Optimization of organic pollutants removal by electrocoagulation with iron electrodes

1. International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2009, ss.116-120

Optimization of COD NH3 N and Color Removal by Electrooxidation Processes from Middle Aged Landfill Leachate

1st International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment, 2009, İstanbul, 01 Eylül 2009

A research on usıng ph, conductıvıty and temperature at electrocoagulatıon Process control

Middle East Waste, Recycling And Environmental Management Congress, Dead Sea, Ürdün, 17 Şubat 2008, ss.19

Optimization of color and removal from leachate by electro coagulation treatment

Middle East Recycling, Waste & Environmental Management Exhibition & Congress, 7 - 09 Şubat 2008

Treatment of Leachate by Electrocoagulation and Electrooxidation Processes

Third International Conference on Environmental Science and Technology, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 Ağustos 2007, ss.198-204

Chemical Treatability of Rose Oil Wastewater Originated from Isparta City

Symposium on Civil Engineering Problems of Antalya, September 2005, Antalya., Antalya, Türkiye, 22 Eylül 2005, cilt.2, ss.615-624

Tekstil Boyahane Atıksularının Kimyasal ve Aktif Karbon Adsorpsiyonu ile Arıtımı

Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, 9-10 Ekim 2003, Kocaeli., Kocaeli, Türkiye, 09 Ekim 2003, cilt.1, ss.468-472

Golden Horn Sediment Pollution Characteristics in March 2001

Golden Horn 2001 Symposium, 3-4 May 2001, Istanbul., İstanbul, Türkiye, 03 Mayıs 2001, cilt.1, ss.212-230

Sızıntı Sularının Fenton Reaksiyonu İle Arıtılabilirliğinin Araştırılması

1. Ulusal Katı Atık Kongresi, 18-21 Nisan 2001, İzmir., Türkiye, 18 - 21 Nisan 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

32 UÇUCU ASİTLER 33 GAZ ANALİZLERİ 34 İZ (ESER) KİRLETİCİLER

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ VE BİLİMİ İÇİN KİMYA, İSMAİL TORÖZ, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.689-728, 2013

Bilirkişi Raporları

TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. ÇORLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, ss.13, Tekirdağ, 2017

Diğer Yayınlar