Announcements & Documents

2021-22 Güz Dönem Başı Danışman -Öğrenci Toplantısı
Announcement
9/21/2022

Arkadaşlar merhabalar,

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcılığı tarafından gönderilen yazıyı aşağıda dikkatlerinize sunuyorum.

"Öğrencilerimizin akademik kariyerlerinin gelişimine destek olmak ve akreditasyon sürecinin devamlılığına katkı sağlamak açısından, öğretim üyelerimizin danışman oldukları lisans öğrencileri ile 21 Eylül 2022 – 02 Ekim 2022 (online/yüz yüze) ve 05 Aralık 2022 – 18 Aralık 2022 (yüz yüze) tarihleri arasında dönem bazında iki kez olmak üzere toplantı yapması zorunluluk arz etmektedir. 

Buna ilaveten düzenlenecek toplantı saatlerinin bölüm web sitesi ile AVESİS’ten ilan edilmesi ve OBS aracılığıyla öğrencilere e-posta gönderilerek bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca dönem boyunca danışman-öğrenci görüşme saatlerinin (web sitesi/e-posta ve fiziki olarak danışman kapı isimliklerinde) öğretim üyelerince ilan edilmesi önemlidir. 

Düzenlenecek toplantılara tüm öğrencilerin katılması gerektiğinden ilan edilen gün ve saatlerde yapılacak toplantılara katılamayan öğrencilerin geçerli mazeretlerini toplantı haftalarından sonraki ilk hafta içerisinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

Toplantıların gündemleri ve amaçları aşağıdaki gibidir;

 · Ders seçimi ve ders program çıktılarının değerlendirilmesi,

 · Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin değerlendirilmesi, 

· Öğrencilerimizin kariyer planlarına destek olunması ve yol gösterilmesi,

 Toplantı bitiminde toplantı katılımcı listesi ile birlikte ekte verilen Danışman-Öğrenci Toplantı Tutanağı’nın doldurularak Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir."

Bu yazıya istinaden 2021-22 Güz dönem başı toplantısı 29 Eylül perşembe  günü saat:12:00-13:00 arası online olarak gerçekleştirilecektir. Toplantı linki aşağıdadır, katılımınızı bekler, Güz döneminin hepinize başarılar getirmesini dilerim.

U. Kurt (PhD)

http://online.yildiz.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=646bebbc-56ee-42fb-84b7-9ca8d19339bf&meetingid=e6572481-d154-4b49-939d-fd77e7fec96c