Araştırma Alanları

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  • Elektromanyetik

  • Elektriksel ve Manyetik Alanlar

  • Elektromanyetik Çevre ve Etkileşim

  • Enerji

  • Aydınlatma Teknolojisi

  • Enerji İletimi ve Dağıtımı

  • Yüksek Gerilim Teknikleri

  • Mühendislik ve Teknoloji