Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Dekan

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi

 • 2016 - 2017Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Fakültesi

 • 2005 - 2011Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi

 • 1996 - 2000Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Elektrikli Araç Sistemlerinin İncelenmesi, UMURKAN N. , Y.BORA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Rüzgar Enerji Santrallerinde Kullanılan Depolama Sistemlerinin İncelenmesi, UMURKAN N. , U.Bahadır(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Asenkron Motorun Sensörsüz Alan Yönlendirmeli Vektör Kontrollü Bir Hız Tahmin Yönteminin Geliştirilmesi, UMURKAN N. , S.ÖZDEMİR(Öğrenci), Doktora, 2017
 • Akıllı Dağıtım Şebekelerinde Sezgisel Algoritma Yöntemiyle Anahtarlama Optimizasyonu ve Yeniden Yapılandırma, UMURKAN N. , İ.DURSUN(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Katodik Koruma Sistemleri, UMURKAN N. , G.BIYIK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Elektrik Güç Sistemlerinde Manyetik Alan Ekranlanmasının İncelenmesi, UMURKAN N. , S.KÖROĞLU(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Binalarda Enerji Verimliliği, UMURKAN N. , O.TOPAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Rüzgar Enerjisinin Dünyadaki Gelişimi ve Türkiye’deki Potansiyeli, UMURKAN N. , N.CELAYİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Türkiye'de Elektrik Enerjisinin Geçmişi, Bugünü ve Gelecek Planlamaları, UMURKAN N. (Eş Danışman) , B.SÜR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Magnetik Alan Ekranlaması, UMURKAN N. , H.ERKAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Hiyerarşik Fuzzy Yöntemiyle Senkron Generatörlerde Uyartım Kontrolü, UMURKAN N. , M.CANER(Öğrenci), Doktora, 2006
 • Sonlu Farklar Yöntemiyle Topraklama Ağlarının Potansiyel Dağılımının Hesaplanması, UMURKAN N. , A.DARMAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Şebeke Frekanslı Magnetik Alan Ekranlaması, UMURKAN N. , K.DERMAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Elektromagnetik Alanların Biyolojik Etkileri, UMURKAN N. , H.TAZEGÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Elektromagnetik Alanların Ekranlanması, UMURKAN N. , M.Metin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Geçici Rejimlerde Topraklama Sistemlerinin Performans Analizi, UMURKAN N. , E.ŞENTÜRK(Öğrenci), Doktora, 2004
 • Endüstriyel Tesislerde Kesintisiz Güç Kaynaklarının Kullanılması, UMURKAN N. , S.TUFAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • OG Sarıyer Şebekesi İşletme Optimizasyonu, UMURKAN N. , R.BİLGİLİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Aydınlatma Otomasyonu, UMURKAN N. , M.YILDIRIM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • GSM Alt Yapısı ve İnsan Sağlığı Üzerine Yapılan Çalışmalar, UMURKAN N. , R.Koray(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • OG Dağıtım Sistemlerinin Scada'ya Uygulanması, UMURKAN N. , M.SAYDAM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Cep Telefonları ve Elektromagnetik Etkileri, UMURKAN N. , P.KOCABEY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Sonlu Elemanlar Yönteminde Yeni Bir Ağ İnceltme Yöntemi Kullanılarak Endüktans Hesabı, UMURKAN N. , A.İhsan(Öğrenci), Doktora, 2001
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgar Enerjisi, UMURKAN N. , A.ALTINDİŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000
 • Elektrik Tesislerinde Kojenerasyon Uygulamaları, UMURKAN N. , D.EREN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000
 • Nükleer Enerji, Nükleer Enerji Santralleri ve Türkiye'deki Konumu, UMURKAN N. , B.Tayfun(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000
 • Fiber Optik Kablolar ve Kullanım Alanları, UMURKAN N. , O.BULUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • Dağıtım Şebekeleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Arıza İhbar Analizi, UMURKAN N. , E.İZGİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • Elektromagnetik Alanların İnsanlar ve Hayvanlar Üzerindeki Etkisi, UMURKAN N. , B.TÜRKOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998
 • Fiber Optik Kablolarla Transmisyon, UMURKAN N. , M.Soner(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998
 • Fider Otomasyon Sistemi ve Alarm İşleme Problemi, UMURKAN N. , H.Tahsin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998