Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üsküdar’da Kaybolan 3 Saray Yapısının Mimarlık Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi , İstanbul, Turkey, 8 - 11 June 2022, pp.677-678

İzmir'deki Tren İstasyonlarının Mülksüzleştirilmesi

METU ARCHITECTURAL HISTORY GRADUATE SYMPOSIUM 12, SPACES/TİMES/PEOPLES: "DISPOSSESION" AND ARCHHITECTURAL HISTORY, Ankara, Turkey, 24 December 2021

Çankırı Merkez İlçe Geleneksel Konutlarının İç Mekan Bezemeleri

I. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.445-460

ÇANKIRI MERKEZ İLÇE GELENEKSEL KONUTLARININ İÇ MEKAN BEZEMELERİ

ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.23-24

Ömer Selçuk Evi ve Hamit Ekinci Evi Örneği Üzerinden Geleneksel Van Evlerinin Günümüzdeki Durumu

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress(IMSEC 2017), 25 - 27 October 2017

A Project On The Contrubition Of The Architectural Schools To Istanbul European Cultural Capital

Symposium of International Cooperation Experiences in Higher Education – SICEHE, Valencia, Spain, 13 June 2008, pp.1

Books & Book Chapters

Kayseri Keykubadiye Sarayı Mimarisi Üzerine Bir Değerlendirme

in: Necdet Sakaoğlu’na Armağan: Sanat Tarihi Yazıları, Hayri Fehmi Yılmaz, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.139-174, 2022

Sedad Hakkı Eldem : A Budapesti Nemzetközi Vasar Törökorszag Pavilonia/Sedad Hakkı Eldem: Budapeşte Uluslararası Fuarı Türkiye Pavyonu

in: Magyarok Tervlapjai Törökorszagban: Magyar-Török Epiteszeti Kacsolatok a 19-20.Szazadban/Macarların Tasarımları Türkiye’de: Osmanlının Son Döneminden Cumhuriyetin İlk Dönemine Türkiye’de Macar Mimarların Gerçekleştirilmemiş Projeleri, Gergö Kovacs,Zafer Sağdıç, Editor, TERC Kft., Budapest, pp.8-156, 2022 Sustainable Development

Ormos İmre: Ankara Varosanak Tajepiteszeti Rendezese/Ormos İmre:

in: Magyarok Tervlapjai Törökorszagban: Magyar-Török Epiteszeti Kacsolatok a 19-20.Szazadban/Macarların Tasarımları Türkiye’de: Osmanlının Son Döneminden Cumhuriyetin İlk Dönemine Türkiye’de Macar Mimarların Gerçekleştirilmemiş Projeleri, Gergö Kovacs,Zafer Sağdıç, Editor, TERC Kft., Budapest, pp.8-156, 2022 Sustainable Development

Zühtü Başar Budapesti Kiallitasa/Zühtü Başar’ın (1886–1949) Budapeşte’deki sergisi

in: Macarların Tasarımları Türkiye’de: Osmanlının Son Döneminden Cumhuriyetin İlk Dönemine Magyarok Tervlapjai Törökorszagban: Magyar-Török Epiteszeti Kacsolatok a 19-20.Szazadban/Türkiye’de Macar Mimarların Gerçekleştirilmemiş Projeleri, Gergö Kovacs,Zafer Sağdıç, Editor, TERC Ktf., Budapest, pp.83-85, 2022 Sustainable Development

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ GGÜNLÜK HAYATA KAZANDIRILMASI: KAYSERİ ÖRNEĞİ

in: 15.YIL ANI KİTABI, DOÇ.DR.SENAY OĞUZTİMUR, Editor, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ, İstanbul, pp.112-127, 2021

Tarihi Çevrede Koruma ve Kentsel Tasarım

in: Sürdürülebilir İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi Kitap 2: Kentsel Mekan ve Bileşenler, Çiğdem Polatoğlu, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, İstanbul, pp.143-161, 2017

Fountains in Ottoman Istanbul

Yem Yayınları, T.C.Kültür Bakanlığı, İstanbul, 2000